Tutustu hankkeeseen!

haastattelut vuodelta 2013

haastattelut vuodelta 2012

haastattelut vuodelta 2011

haastattelut vuodelta 2010

haastattelut vuodelta 2009

haastattelut vuodelta 2008

Ladattavia hankejulkaisuja

CIMOn Kulttuurin yhteyspiste on tuottanut 2 suomalaisten hankekokemuksia käsittelevää julkaisua. Saat ne täältä:

Lataa CIMOn hankejulkaisut

EU:n Kulttuuri

Vuonna 2012 julkaistut Tutustu hankkeeseen! -haastattelut

CIMOn Kulttuurin yhteyspisteen Tutustu hankkeeseen! -sarjassa tavataan suomalaisia hankekoordinaattoreita ja keskustellaan EU-hankkeista.

"Meille on todella tärkeää nähdä oma tekeminen laajemmassa kontekstissa. Ja verkostot mahdollistavat sen, että oma työ linkittyy osaksi laajempaa kansainvälistä kenttää."

Lue koko haastattelu: Up to Nature (12/2012)

"Onnistuneisiin taiteellisiin interventioihin tarvitaan kipeästi välittäjiä, porrasta, joka toimii taiteilijan ja liikemaailman välillä."
Kai Lehikoinen, Teatterikorkeakoulu

Lue koko haastattelu: Training Artists for Innovation (11/2012)

Resilience otettiin hyvin vastaan. Osalle yleisöstä vierailumme oli ensimmäinen kosketus nykysirkukseen."
Petri Heikkilä, Koulutuskeskus Salpaus

Lue koko haastattelu: What Makes Us Move (9/2012)

"Tästä voi oppia paljon hengennostatuksesta ja siitä, miten vaikeuksista huolimatta yhteinen polte saa aikaan korkeatasoisen proggiksen.”
Miira Sippola, Myllyteatteri

Lue koko haastattelu: Divina Commedia Theatre Project 2011-2012 (8/2012)

"Orkesterin myötä olemme voineet tehdä sellaista musiikkia, mitä olisi muuten mahdotonta esittää. Tämä on ilman muuta soittajien identiteettiä ja ylpeyden tunnetta vahvistava seikka."
Petri Prauda, Sibelius-Akatemia

Lue koko haastattelu: European Network of Folk Orchestras (6/2012)

"Hankkeemme on iso, eikä sitä olisi ollut mahdollista toteuttaa tässä laajuudessaan ilman EU:n tukea."
Eleni Tsitsirikou, HIAP (Helsinki International Artist Programme)

Lue koko haastattelu: Paths Crossing (5/2012)