European Urban Media Network for Connecting Cities

Pääjärjestäjä:
Public Art Lab (Saksa)
Yhteisjärjestäjät:
Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry (Suomi)
Ars Electronica Linz GmbH (Itävalta)
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de las Artes (Espanja)
Body Process Arts Association (Turkki)
Foundation for Art & Creative Technology (Iso-Britannia)
Foundation Riga 2014 (Latvia)
Interactive Media Art Laboratory (Belgia)
Media Architecture Institute (Itävalta)
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb (Kroatia)
Videospread (Ranska)
Partnerit:

Marseille-Provence 2013 (Ranska) ja Århusin yliopisto (Tanska)
EU-tuki: 1 541 035 €
Hankejakso: 7/2012–6/2016

Connecting Cities -verkosto avaa aiemmin lähinnä markkinointiin käytettyjä julkisessa tilassa olevia digitaalinäyttöjä kulttuurisisällöille. Hankkeen kautta syntyvä digitaalinen areena tarjoaa eurooppalaisille taiteilijoille uusia, rajat ylittäviä mahdollisuuksia omien töidensä esittelyyn. Samalla hanke aktivoi näyttöjä seuraavaa yleisöä mukaan kulttuurivaihtoon ja tutkii näyttöjen viestinnällistä roolia sekä niiden vaikutusta urbaaniin yhteiskuntaan.

Haastateltava Mediakulttuuriyhdistys m-cultin toiminnanjohtaja Minna Tarkka.

Binoculars to... from (Mar Canet ja Varvara Guljajeva), tuunattu "näköalakiikari" vaihtoi kaupunkilaisten katseita verkon yli. Kuva: Kimmo Mustonen

Uudet esittämistilat vaativat uusia muotoja ja välineitä

Verkostohankkeemme ytimeen kuuluu 11 kaupunkia Euroopasta. Siihen on liittynyt mukaan myös yhteistyökumppaneita Euroopan ulkopuolelta, ja meitä on nyt yhteensä noin 15 toimijaa. Tavoitteena on kehittää infrastruktuuria, toimintamalleja sekä esitysympäristöjä ja -käytäntöjä kaupunkimedian (urban media) taiteellisille ja yhteisöllisille sisällöille.

Yksinkertaistetusti hankkeen tarkoitus on myös luoda taiteilijoille esitysmahdollisuuksia ja yleisölle ymmärrystä ja uusia näkökulmia mediataiteeseen.

Kaupunkimediaan kuuluvat esitettävät sisällöt kaupungin julkisivuilla, mainostauluilla, mediapinnoilla ja -näytöillä. Esitysympäristönä julkinen tila ja isot mediapinnat vaativat uusia esittämisen muotoja ja välineitä.


Teemat yhdistävät kaupunkeja ja niiden asukkaita

Vahvistamme hankkeessa taiteen näkyvyyttä kaupunkitilassa. Meillä on yhteisiä teemoja ja 3 vuoden ajan yhteisiä tapahtumia. Etsimme keinoja, joilla eri kaupungit ja niiden asukkaat voivat olla keskenään yhteydessä uusien mediapintojen välityksellä.

Tämän vuoden teema on Network city. Sen projekteissa rakennetaan suoria yhteyksiä kaupunkien välille. Pyrimme tuomaan näkyviin tähän liittyviä mahdollisuuksia, ja taiteilijat ovat olleet tästä hyvin kiinnostuneita.

Koko hankkeen tärkeitä kysymyksiä on myös miettiä, miten ihmiset voivat paremmin osallistua mediasisältöihin. Ensi vuoden teema Participatory City kohdentuu juuri tähän. Viimeisenä toimintavuonna 2015 Visible city -tapahtumat käsittelevät kaupunkia tiedon näkymäpintana.


Yhteistuotantomalli tarjoaa taiteilijoille työtä

Connecting Cities -verkosto kiertää hankkeen tapahtumien mukana eri kaupungeissa. Samalla järjestetään paikallisia työpajoja ja seminaareja, joissa vaihdetaan ajatuksia paikallisten taiteilijoiden ja muiden alan ihmisten kanssa.

Hankkeen yhteistuotantomalli toimii hyvin. Jokaisella teoksella on päävastuutaho, joka vastaa tärkeimmistä kuluista ja kehittämisvaiheesta. Esittämisvaiheessa verkoston jäsenet vastaavat matkakuluista ja teosten mukkauksesta paikalliseen ympäristöön.

Hankkeen avulla pystymme tarjoamaan taiteilijoille mahdollisuuksia ja resursseja haastavien teosten tuotantoon. Teoksille syntyy myös levitysympäristö tässä verkostossa

Dance.AR (Sander Veenhof) tanssitti ihmisiä älypuhelimien kanssa: koreografia syntyi seuraamalla virtuaalista elementtiä kännykän näytöllä. Kuva: Kimmo Mustonen

m-cultia kiinnostaa yleisöt

Yleisötyö on m-cultin vastuualue hankkeessa. Meitä kiinnostaa keksiä uusia yleisöjä mediataiteelle perinteisen museo- ja galleriakentän ulkopuolelta. Tämä hanke on siihen loistava mahdollisuus. Kohdistamme huomiomme siihen, miten teokset paremmin välittyvät kaupunkitilassa liikkuville kaupunkilaisille.

Tänä vuonna toteutettu Media Facades Helsinki jalkautettiin Kurviin ja Vaasankadulle. Vastaanotto oli erittäin hieno. Teimme kävijöille kyselyn, jota hyödynnetään myös muiden maiden tapahtumissa. Kysymme ihmisiltä muun muassa, mitä he haluaisivat nähdä kaupunkitilassa.

Kaupunkitilaan ja -mediaan liittyvät asiat ovat suureksi osaksi uusia Suomessa. Hankkeessa on ollut olennaista, että verkostossa on todella paljon tietoa ja että se on kaikkien käytettävissä. Meidän organisaatiomme ja suomalainen alan kenttä saa kokemusta Euroopassa pidempään ja laajemmin kehittyneistä toimintamalleista. Viime kädessä nämä kokemuspinnat aukeavat hyödyttämään taidetta.


Lisätietoja
Connecting Cities
Media Facades Helsinki
m-cult
Hankekortti (CIMO)

(CIMO 9/2013)