Innovaation siirto -hankkeet

Nämä sivut sisältävät tietoa vuonna 2013 päättyneestä LLP-ohjelmasta. Sivujen tiedot koskevat vuoden 2013 loppuun mennessä myönnettyjä tukia.

Vuonna 2014 käynnistyneen Erasmus+ -ohjelman (2014-2020) tiedot löydät CIMOn Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle -verkkosivuilta.

-

Innovaation siirto -hankkeiden (Transfer of Innovation, TOI) tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta jakamalla hyviä käytäntöjä eri maiden välillä.

Siirto voi tarkoittaa esimerkiksi aiemmissa hankkeissa toteutettujen tuotteiden, mallien tai prosessien mukauttamista ja soveltamista uusille aloille, kohderyhmille tai kohdemaihin. Innovaation siirto -hankkeet ovat 2-vuotisia kehittämishankkeita.

Innovaation siirto -hankkeiden avulla on mahdollista kehittää esimerkiksi oman oppilaitoksen tai alan

 • työssäoppimiskäytäntöjä
 • oppimateriaaleja
 • pedagogisia menetelmiä
 • opettajien ja työpaikkaohjaajien taitoja.
Kuka voi hakea?
 • kaikki ammatillisen perus-, aikuis- ja täydennyskoulutuksen parissa toimivat organisaatiot.
Partneriryhmä
 • vähintään 3 partneriorganisaatiota kolmesta ohjelmaan osallistuvasta maasta
Hankkeiden kesto
 • 2 vuotta
Leonardo-tuki
 • enintään 150 000 € / vuosi, Suomessa kansallinen enimmäissuositus on 100 000 € / vuosi
 • enintään 75 % hankkeen kokonaisbudjetista
Hakukierroksen painopistee
 • Hakukierroksen painopisteet (priorities) ovat vuosittain julkaistavassa ehdotuspyynnössä (call for proposals).
Hakuaika
 • vuosittain, yleensä helmikuussa (2.2.2012)
Haku- ja valintamenettely
 • CIMO tekee päätökset hakemuksista ulkopuolisten arvioijien tekemien arviointien perusteella
 • Päätöksistä tiedotetaan kesällä
 • Hankkeet käynnistyvät lokakuussa alussa