Tuloksia

Tietoja rahoitetuista innovaation siirto -hankkeista

Vuoden 2013 hakukierros

Vuoden 2013 hakukierroksella Suomessa jätettiin yhteensä 20 hakemusta, joista hyväksyttiin 7 hanketta. Rahoitusta hankkeille myönnettiin yhteensä noin 1,42 miljoonaa euroa.

Hakukierroksella 2013 hyväksytyt Innovaation siirto -hankkeet (pdf)

Painopisteet 2013Hyväksytyt hankkeet

1. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö

2

2. Opettajien ja kouluttajien osaamisen kehittäminen

1

3. Avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa

1

4. ECVET – oppimistulosten ja tutkintojen läpinäkyvyys ja tunnustaminen

0

5. Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmien kehittäminen

1

6. Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen 2

Yhteensä

7

Vuoden 2012 hakukierros

Vuoden 2012 hakukierroksella Suomessa jätettiin yhteensä 18 hakemusta, joista hyväksyttiin 7 hanketta. Rahoitusta hankkeille myönnettiin yhteensä noin 1,26 miljoonaa euroa.

Hakukierroksella 2012 hyväksytyt Innovaation siirto -hankkeet (pdf)

Painopisteet 2012Hyväksytyt hankkeet

1. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön kehittäminen

1

2. Ammatillisen koulutuksen opettajien, kouluttajien, ohjaajien ja oppilaitosten
hallinnon osaamisen kehittäminen

1

3. Avaintaitojen hankkimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

2

4 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusstrategioiden kehittäminen ja siirtäminen

2

5. Läpinäkyvyys ja osaamisen sekä tutkintojen tunnustaminen (ECVET)n

1

6. Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmien kehittäminen 0

Yhteensä

7

Vuoden 2011 hakukierros

Vuoden 2011 hakukierroksella Suomessa jätettiin yhteensä 12 hakemusta, joista hyväksyttiin 6 hanketta. Rahoitusta hankkeille myönnettiin yhteensä noin 1,12 miljoonaa euroa.

Hakukierroksella 2011 hyväksytyt Innovaation siirto -hankkeet (pdf)

Painopisteet 2011Hyväksytyt hankkeet

1. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön kehittäminen

1

2. Ammatillisen koulutuksen opettajien, kouluttajien, ohjaajien ja oppilaitosten
hallinnon osaamisen kehittäminen

2

3. Avaintaitojen hankkimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

2

4 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusstrategioiden kehittäminen ja siirtäminen

0

5. Läpinäkyvyys ja osaamisen sekä tutkintojen tunnustaminen (ECVET)n

1

6. Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmien kehittäminen 0

Yhteensä

6

Vuoden 2010 hakukierros

Vuoden 2010 hakukierroksella Suomessa jätettiin yhteensä 12 hakemusta, joista hvyäksyttiin 7 hanketta. Rahoitusta hankkeille myönnettiin yhteensä noin 1,31 miljoonaa euroa.

Hakukierroksella 2010 hyväksytyt Innovaation siirto -hankkeet (pdf)

Painopisteet 2010Hyväksytyt hankkeet

1. Pätevyyden ja tutkintojen läpinäkyvyys ja tunnustaminen

1

2. Ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja käytäntöjen laadun ja houkuttelevuuden parantaminen

2

3. Ammattitaidon kehittäminen työmarkkinoiden tarpeita silmällä pitäen – Uudet taidot uusia työpaikkoja varten

2

4. Ammatillisen koulutuksen opettajien, kouluttajien ja opintoohjaajien osaamisen ja pätevyyden kehittäminen

2

Yhteensä

7

Vuoden 2009 hakukierros

Innovaation siirto -hankehakemuksia jätettiin Suomessa yhteensä 14, joista 7 hanketta hyväksyttiin. Rahoitusta hankkeille myönnettiin yhteensä noin 1,45 miljoonaa euroa.

Hakukierroksella 2009 hyväksytyt Innovaation siirto -hankkeet (pdf)

Painopisteet 2009 Hyväksytyt hankkeet

1. Osaamisen ja tutkintojen tunnustaminen

1

2. Ammatillisen koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden kehittäminen

2

3. Opettajien ja kouluttajien osaaminen

2

4. Ammatillisen osaamisen kehittäminen työmarkkinoiden tarpeisiin

2

5. Syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien osaamistason parantaminen

0

Yhteensä

7

Vuoden 2008 hakukierros

Vuoden 2008 hakukierroksella Suomessa jätettiin yhteensä 19 hakemusta, joista hyväksyttiin 9 hanketta. Rahoitusta hankkeille myönnettiin yhteensä noin 1,53 miljoonaa euroa.

Hakukierroksella 2008 hyväksytyt Innovaation siirto -hankkeet (pdf)

Painopisteet 2008 Hyväksytyt hankkeet
1. Ammatillisen koulutuksen opettajien, kouluttajien ja opinto-ohjaajien osaamisen ja pätevyyden kehittäminen

3

2. Ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja käytäntöjen laadun parantaminen

2

3. Työmarkkinoilla olevien aikuisten täydennyskoulutus

1

4. Riskiryhmien osaamistason nostaminen

1

5. Oppimisympäristöjen kehittäminen

2

Yhteensä

9

Vuoden 2007 hakukierros

Suomessa jätettiin 19 innovaation siirto -hankehakemusta. Rahoitusta myönnettiin 10 hankkeelle yhteensä noin 1,48 miljoonaa euroa.

Hakukierroksella 2007 hyväksytyt Innovaation siirto -hankkeet (pdf)

Painopisteet 2007 Hyväksytyt hankkeet

1. Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen

4

2. Opettajien ja kouluttajien täydennyskoulutus ja koulutustarpeet

0

3. Uudet e-oppimissisällöt

4

4. Opintosuoritusten siirto (ECVET)

1

5. Non-formaalin ja informaalin oppimisen tunnustaminen

1

Yhteensä

10