Kumppanuushankkeet

Nämä sivut sisältävät tietoa vuonna 2013 päättyneestä LLP-ohjelmasta. Sivujen tiedot koskevat vuoden 2013 loppuun mennessä myönnettyjä tukia.

Vuonna 2014 käynnistyneen Erasmus+ -ohjelman (2014-2020) tiedot löydät CIMOn Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle -verkkosivuilta.

-

Kumppanuushankkeet (Partnerships, PA) ovat pienimuotoisia yhteistyöhankkeita. Ne tarjoavat ammatillisen koulutuksen toimijoille mahdollisuuden tutustua Euroopan maiden ammatilliseen koulutukseen, vertailla käytäntöjä ja kehittää omaa toimintaa.

Kumppanuushanke on liikkuvuus- ja kehittämishankkeen välimuoto. Se sisältää tietyn määrän opiskelijoiden ja/tai opettajien ulkomaanjaksoja (4–24 matkaa) sekä pienimuotoista kehittämistoimintaa.

Hankkeen tuloksena syntyy konkreettinen tulos, joka voi olla esim. selvitys, verkkosivusto, toimintamalli, koulutusmenetelmä, seminaari tai opas. Samassa hankkeessa ulkomaanjaksoille voivat osallistua sekä opiskelijat että opettajat.

Kuka voi hakea?
 • kaikki ammatillisen perus-, aikuis- ja täydennyskoulutuksen parissa toimivat organisaatiot
Partneriryhmä
 • vähintään 3 organisaatiota kolmesta ohjelmamaasta
Hankkeiden kesto
 • 2 vuotta.
Leonardo-tuki
 • Hankkeen partneriorganisaatiot hakevat rahoitusta omasta maastaan.
 • Tukisummat vaihtelevat hakijamaittain.
 • Rahoitus myönnetään ulkomaanjaksojen eli vierailujen lukumäärän mukaan (6 000–20 000 €).
 • Jos hankkeeseen osallistuu henkilöitä, jotka tarvitsevat lisätukea erityistarpeisiin liittyvien syiden takia, huomioidaan tämä tukea myönnettäessä. Lisätukien tarve on yksityiskohtaisesti perusteltava hakemuslomakkeessa. Tarve voidaan myös ilmoittaa myöhemmin, jolloin tehdään sopimusmuutos.
Hakukierroksen painopisteet
 • Hakukierroksen painopisteet (priorities) ovat vuosittain julkaistavassa ehdotuspyynnössä (call for proposals). Kumppanuushankeilla myös kansallisia painopisteitä.
Hakuaika
 • vuosittain, yleensä helmikuussa (21.2.2013)
Haku- ja valintamenettely
 • CIMO tekee päätökset hakemuksista ulkopuolisten arvioijien tekemien arviointien perusteella
 • Päätöksistä tiedotetaan kesällä
 • Hankkeet käynnistyvät elokuun alussa