Osallistujalle

Työkaluja kumppanuushankkeiden vetäjille

Tälle sivulle on koottu hyväksytyille kumppanuushankkeille tarkoitettua tukimateriaalia, kuten oppaita, ohjeita, sopimusmalleja ja raportointilomakkeita. Huomaa, että jotkut tiedostot koskevat ainoastaan tiettyä hankevuosikertaa.

Kokousmuistiot ja osallistumistodistus

Kumppanuushankkeen tulee raportoida hankekokouksiin osallistuneet henkilöiden nimet. Suosittelemme, että hankkeet tekevät kokousmuistion, johon kirjataan osallistujien nimet ja allekirjoitus. Tällaista kokousmuistiota voi käyttää myös osallistumistodistuksena. Toinen vaihtoehto on tehdä osallistumistodistus kullekin osallistujalle erikseen, esim. opiskelijoille.

Raportointi

Kumppanuushankkeet raportoivat hankkeesta CIMOon kahdessa vaiheessa.

  1. Hankkeen puolivälissä hankkeen jokainen partneri ja koordinaattori tekee väliraportin ja lähettää sen oman maansa kansalliseen toimistoon.
  2. Hankkeen päättyä tehdään loppuraportti, joka koostuu A- ja B-osasta. Hankkeen koordinaattori täyttää loppuraportin A-osan koko hankkeen puolesta. Jokainen partneri täyttää erikseen loppuraportin B-osan.

Raportointiajat

Vuonna 2013 hyväksytyt hankkeet Viimeinen jättöpäivä Raportointilomake
Väliraportti (Progress report) 30.6.2014

Väliraportointilomake 2013 (docx)

Väliraportointiohje Leonardo-kumppanuushankkeille (pdf)

Loppuraportti ja EST-tietokanta 30.9.2015

Loppuraporttilomake on esitäytetty pdf-lomake. Lähetämme hankkeen yhteyshenkilölle linkin esitäytettyyn lomakkeeseen.
Malli loppuraporttilomakkeesta (pdf)

Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeiden raportointiohje (pdf)

Raportin lataamiseen tarvitaan ECAS-tili.
ECAS-rekisteröitymisohjeet (pdf)

ECAS User Manualissa on lisätietoja rekisteröitymisestä sekä käyttäjätunnuksen ja salasanan hankkimisesta.
ECAS User Manual (pdf)

EST-tietokannan täyttöohje: "Guide to EST data input for beneficiaries" (pdf)

Kumppanuushankkeen rahoitussopimus

Logot ja hankeviestintä

Hankkeen rahoitussopimus edellyttää EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman logon käyttöä kaikissa hankkeeseen liittyvissä materiaaleissa.