Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeet

Nämä sivut sisältävät tietoa vuonna 2013 päättyneestä LLP-ohjelmasta. Sivujen tiedot koskevat vuoden 2013 loppuun mennessä myönnettyjä tukia.

Vuonna 2014 käynnistyneen Erasmus+ -ohjelman (2014-2020) tiedot löydät CIMOn Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle -verkkosivuilta.

-

Leonardo da Vinci -ohjelmassa liikkuvuudella tarkoitetaan opiskelu-, työssäoppimis- tai harjoittelujaksoa ulkomailla. Toisessa Euroopan maassa suoritettavan jakson aikana osallistuja voi syventää omaa ammattitaitoaan joko opiskelemalla tai suorittamalla alansa työharjoittelun.

Ammatillisen koulutuksen asiantuntijalle ulkomaanjakso tarjoaa väylän kehittää asiantuntijuuttaan ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Kohderyhmät

Yksityiset henkilöt eivät voi hakea rahoitusta suoraan Leonardo-ohjelmasta, vaan rahoitusta haetaan aina jonkin organisaation kautta. Rahoitus on hankemuotoista. Esimerkiksi opiskelijat hakevat apurahaa oman oppilaitoksensa Leonardo-liikkuvuushankkeesta.

Ulkomaanjaksosta kiinnostuneen opiskelijan tulee ottaa yhteyttä oman oppilaitoksensa kansainvälisten asioiden hoitajaan tai opoon.

Kohderyhmä

Vaihdon kesto

Osallistujat

Vaihdon sisältö

Ammatillinen peruskoulutus (IVT)

3-39 viikkoa

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat

Työssäoppiminen, harjoittelu, opiskelu

Työmarkkinoilla olevat henkilöt (PLM)

2-26 viikkoa

Työmarkkinoilla olevat, työpajanuoret, työvoimakoulutuksessa olevat, vastavalmistuneet

Työharjoittelu, opiskelu

Asiantuntijavaihdot (VETPRO)

1-6 viikkoa

Opettajat, ohjaajat, hallinnoijat, kouluttajat

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö, ammattitaidon kehittäminen

Liikkuvuushankkeen enimmäiskesto on 24 kuukautta. CIMO vastaa liikkuvuushankkeiden hallinnoinnista, päätöksenteosta, tukien maksatuksesta ja seurannasta.

Tukimuodot liikkuvuushankkeissa

Liikkuvuushankkeissa tukea maksetaan seuraaviin kuluihin:

  • matka-, vakuutus- ja elinkustannuksiin
  • hallintokuluihin
  • valmennuskuluihin
  • mukana matkustavalle tukihenkilölle, avustajalle tai näyttöä vastaanottavalle opettajalle.

Erityistä tukea vaativat ovat esim. henkilöt, jotka fyysisten, psyykkisen tai muiden terveydentilaan liittyvien seikkojen takia tai sosiaalisten ongelmien, oppimisvaikeuksien yms. eivät voisi osallistua projektiin tai liikkuvuusjaksoon ulkomailla.

Hankkeille, joissa liikkuu erityistä tukea vaativia henkilöitä, voidaan myöntää apurahataulukossa mainittua suurempaa tukea hallintoon ja valmennukseen. Tämän lisäksi voidaan myöntää apuraha tukihenkilön kustannuksia varten. Korotettujen tai lisätukien tarve on yksityiskohtaisesti perusteltava hakemuslomakkeessa.

Leonardo-liikkuvuussertifikaatti

Leonardo-liikkuvuussertifikaatin tarkoituksena on kannustaa kansainvälistymisen strategiseen suunnitteluun oppilaitoksissa. Tavoitteena on pitkäjänteinen opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuden suunnittelu ja toteutus.

Liikkuvuussertifikaattia voivat hakea organisaatiot, joilla on vähintään kolme toteutettua laadukasta liikkuvuushanketta. Sertifikaatti mahdollistaa jatkorahoituksen kevennetyllä hakumenettelyllä. Se on voimassa neljä vuotta.