Täydentävät toiminnot

Nämä sivut sisältävät tietoa vuonna 2013 päättyneestä LLP-ohjelmasta. Sivujen tiedot koskevat vuoden 2013 loppuun mennessä myönnettyjä tukia.

Vuonna 2014 käynnistyneen Erasmus+ -ohjelman (2014-2020) tiedot löydät CIMOn Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle -verkkosivuilta.

-

Täydentävien toimintojen (Leonardo da Vinci liitännäistoimenpiteet, Leonardo da Vinci Accompanying measures) -tuki on tarkoitettu aiemmin toteutettujen Leonardo-hankkeiden tuloksista tiedottamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen. Täydentäviä toimintoja voivat olla esimerkiksi

  • temaattiset seminaarit
  • hankekoosteiden julkaiseminen
  • tiedotus- ja viestintätoiminnot ohjelman tulosten esiintuomiseksi
  • tulosten levittäminen ja käyttöönoton tukeminen

Tarkoituksena on koota ja yhdistää sekä tiedottaa ja levittää useamman hankkeen tuloksia yhteisen teeman tai aihealueen ympäriltä.