Temaattiset verkostot

Nämä sivut sisältävät tietoa vuonna 2013 päättyneestä LLP-ohjelmasta. Sivujen tiedot koskevat vuoden 2013 loppuun mennessä myönnettyjä tukia.

Vuonna 2014 käynnistyneen Erasmus+ -ohjelman (2014-2020) tiedot löydät CIMOn Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle -verkkosivuilta.

-

Temaattisissa verkostohankkeissa (Multilateral networks, Leonardo Thematic Networks, TN) tuetaan ammatillisen koulutuksen, yritysten ja työmarkkinaosapuolten alakohtaista verkostoitumista.

Verkostohankkeissa voidaan kehittää ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä sekä vaikuttaa esimerkiksi tiettyyn alaan liittyvään ammatilliseen koulutukseen. Erityisesti tuetaan verkostoja, jotka on suunniteltu pysyviksi ja Euroopan laajuisiksi.

Hankkeen partneriryhmässä tulee olla erilaisia organisaatioita, kuten esim. paikallisia ja alueellisia organisaatioita, kauppakamareja, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä, yrityksiä, koulutuksen kehittäjiä ja päätöksentekijöitä sekä ammatillisia oppilaitoksia.

Komission alaisuudessa oleva Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Executive Agency, EACEA) hoitaa hakuun liittyvän neuvonnan ja hallinnoinnin sekä hankkeiden seurannan.