Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

Valmistelevat vierailut ja kontaktiseminaarit

Ammatillisen koulutuksen parissa toimivat organisaatiot, jotka suunnittelevat uutta Leonardo-hanketta*, voivat hakea valmistelevan vierailun (preparatory visit, PV) tukea. Tukea myönnetään matka- ja oleskelukuluihin.

Valmistelevan vierailun apuraha voidaan myöntää

1) Hankkeen suunnittelukokoukseen tulevassa ulkomaisessa partneriorganisaatiossa

 • partnerit ovat jo tiedossa
 • vierailun kesto on 1–5 päivää (matkapäivät mukaan lukien)
 • apuraha on keskimäärin 1 000 euroa

2) Kontaktiseminaariin osallistumiseen

 • tavoitteena on käynnistää uuden Leonardo-hankkeen* valmistelu
 • mahdollisuus tavata kollegoita, verkostoitua tai löytää uusia hankekumppaneita
 • keskittyvät tiettyyn aihepiiriin tai hanketyyppiin
 • tuki matkakuluihin ja seminaarin osallistumismaksuun (joka yleensä sisältää myös majoituksen)
 • sopii uusille toimijoille

Valmistelevan vierailun tai kontaktiseminaarin aikana osallistujat voivat

 • löytää samasta aiheesta kiinnostuneita kumppaneita ja/tai tutustua tuleviin hankekumppaneihin paremmin
 • määritellä hankkeen tavoitteet ja työskentelytavat yhdessä
 • sopia tehtävistä ja vastuualueista
 • työstää yhdessä hankehakemusta ja työsuunnitelmaa

*Suunniteltava Leonardo-hanke voi olla liikkuvuushanke, kumppanuushanke, innovaation siirto -hanke, innovaatioiden kehittämishanke, temaattinen verkosto tai täydentävä toimi.