Lue lisää

Opas valmistelevan vierailun hakijalle 2012 (pdf)

Valmistelevan vierailun hakulomake 2012 (pdf)
(HUOM. lue hakuohje ensin)

Loppuraporttilomake (doc)

Hakemusten muodollinen kelpoisuus tarkistetaan ja hakemukset arvioidaan tietyillä laatukriteereillä:

Eligibility Checklist 2012 (doc)

Quality Assessment Form 2012 (doc)

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

Valmistelevan vierailun apurahan hakijalle

Valmistelevan vierailun apurahaa haetaan CIMOsta. Samaa hakulomaketta käytetään sekävalmistelevan vierailun että kontaktiseminaariin osallistumisen tukea haettaessa.

Apurahaa voivat hakea kaikki ammatillisen koulutuksen parissa toimivat organisaatiot, jotka valmistelevat uutta Leonardo-ohjelmaan sopivaa hanketta. Etusija annetaan hakijoille, jotka eivät ole saaneet apurahaa vuonna 2011, ja joilla ei ole käynnissä Leonardo-hanketta.

Valmistelevan vierailunapurahaa haettaessa tulee olla selvillä vierailun kohde ja ajankohta, alustava vierailuaikataulu tai -ohjelma sekä suunniteltavan Leonardo-hankkeen aihealue.

Valmistelevien vierailujen hakuajat

Vuonna 2013 ei näillä näkymin ole valmistelevien vierailujen hakuja uuden ohjelmakauden valmistelun ollessa vielä kesken. Mikäli hakuja järjestetään, tiedotetaan siitä näillä sivuilla.

Kontaktiseminaariin hakeminen

Kontaktiseminaareihin on varattu pari–kolme paikkaa suomalaisille osallistujille. Kontaktiseminaareissa on maakiintiöitä ja kansalliset toimistot valitsevat osallistujat seminaariin. Joihinkin kontaktiseminaareihin voi halutessaan osallistua myös omalla kustannuksella ilman valmistelevan vierailun tukea, mutta ota tällöin aina ensin yhteyttä CIMOon.

CIMO valitsee suomalaiset osallistujat hakemusten perusteella ja ilmoittaa osallistujien nimet seminaarin järjestäjälle. Valmistelevan vierailun päätöskirjeen yhteydessä hakijalle lähetetään ohjeet seminaariin ilmoittautumisesta ja mahdollisen majoituksen varaamisesta. Hakija hoitaa itse seminaariin liittyvät matka- ja majoitusvaraukset sekä osallistumismaksun.

Apurahan hakeminen

  1. Aloita hakemuksen tekeminen lukemalla hakuohje.
  2. Täytä ja lähetä hakulomake CIMOon ohjeen mukaisesti.
  3. Hakemukset arvioidaan CIMOssa. Hakemusten käsittelyaika on 4 viikkoa.
    Ennakkotieto apurahapäätöksestä lähetetään vierailulle lähtijälle sähköpostitse noin 2–3 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
  4. Ennen vierailulle lähtöä tehdään rahoitussopimus CIMOn ja apurahan saajan organisaation välillä. Sopimuksen tulee olla voimassa matkalle lähtiessä.
  5. Apurahan saajan tulee raportoida vierailun sisällöstä ja apurahan käytöstä.
    Raportti tulee jättää CIMOon kuukauden sisällä vierailun päättymisestä. Oppaassa myös on raportointiohjeet.