EU:n Kulttuuri

Music Moves Europe

Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent on Euroopan komission uusi pilottihanke, jonka tarkoituksena on testata omaa musiikkialalle räätälöityä tukiohjelmaa vuoden 2020 jälkeen alkavaa EU-ohjelmakautta ajatellen. Tuettavien hankkeiden kokemuksia hyödynnetään mahdollisen uuden ohjelman suunnittelussa. Tavoitteena on ohjelma, joka voisi tukea eurooppalaisen musiikin monimuotoisuutta ja saavutettavuutta sekä parantaa sen kilpailukykyä.

Keväällä 2018 julkaistiin sen ensimmäiset haut, joissa tuetaan nuorten ammattilaisten koulutusohjelmia ja musiikin jakelumallien kehittämistä:

  • Training scheme for young music professionals -haku päättyy 27.8.2018
  • Online and offline distribution -haku päättyy 10.9.2018

Samalla avattiin myös kaksi selvityksiä koskevaa tarjouskilpailua Näistä toinen koskee European Music Observatoryn perustamista ja alan rahoitustarpeita, toinen eurooppalaisen musiikin vientistrategiaa.

Modules for Master Degrees in Arts and Science

Euroopan komissio on järjesti syksyllä 2017 korkeakouluille suunnatun pilottihaun, jonka tarkoituksena on synnyttää tieteen ja taiteen rajat rikkovia sisältöjä maisterinkoulutukseen. Tukea oli mahdollista hakea taide-, teknologia- ja liiketoimintaosaamista yhdistävien opintomoduulien suunnitteluun ja toteuttamiseen.