Luova_Eurooppa_tunnarikuva_Lato
Konservoitu alapihan navetta Tuupovaarassa (2012). Kuva: Europa Nostra

Kulttuuriperintö: Europa Nostra

EU palkitsee vuosittain kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta merkittäviä kohteita, hankkeita tai henkilöitä Euroopassa. Alan organisaatiot voivat ehdottaa palkinnonsaajia vuosittain järjestettävässä avoimessa haussa.

Europa Nostra -palkintoja ja -kunniamainintoja jaetaan 4 kategoriassa:

1. konservointi (mm. rakennuskohteet, historiallisten kohteiden muutostyöt, kulttuurimaisemat ja puistot sekä arkeologiset kohteet)
2. tutkimus ja digitointi
3. omistautuminen kulttuuriperinnön vaalimiselle (yksityishenkilöt tai organisaatiot)
4. kasvatus, koulutus ja tietoisuuden lisääminen

10 000 euron suuruisia pääpalkintoja (Grand Prix) jaetaan vuosittain korkeintaan 6 kappaletta. Lisäksi jaossa on enintään 25 kunniamainintaa (Special Mentions).

Ehdotukset palkinnonsaajiksi tulee jättää vuosittain lokakuussa määräaikaan mennessä. Voittajat palkitaan kesäkuussa järjestettävässä seremoniassa.

Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöalan järjestöjen liitto, joka on vastannut EU:n kulttuuriperintöpalkinnosta jo vuodesta 2002. Suomessa tietoa Europa Nostra -palkinnoista saa Suomen Kotiseutuliitosta, jossa toimii Europa Nostran suomalaisen yhteistyöverkoston toimisto.

Suomalaisia Europa Nostra -palkittuja

  • 2016 - Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi monumentti -hanke (Grand Prix, koulutus ja tietoisuuden herättäminen sarja)
  • 2012 - "Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle 2009-2012" -hanke (kasvatuksen, koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen sarjan palkinto)
  • 2009 - Kesälahden kirkon tapulin restaurointityö (konservointisarjan pääpalkinto)
  • 2009 - Grotenfeltin perheen hautakappelin seinämaalausten restaurointityö, Joroinen (kunniakirja konservointisarjassa)
  • 2008 - Tapiolan uimahallin peruskorjaus ja laajennus, Espoo (mitali rakennusperintösarjassa)
  • 2006 - Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen peruskorjaus (mitali rakennusperintösarjassa)
  • 2004 - Visavuoren museon restaurointiprojekti, Sääksmäki (kunniakirja rakennusperintösarjassa)
  • 2002 - Kierikkikeskus, Yli-Ii (arkeologisen sarjan pääpalkinto)