Hakuajat

Kulttuurin alaohjelman hakuajat

EACEAn verkkopalvelussa

Hakulomakkeet ja hakuohjeistus

Ohjelmamaat

Kulttuurin alaohjelmaan osallistuu 40 maata

Osallistujaportaali ja PIC-koodi

1. Luo ensin henkilökohtainen EU Login -tunnus

2. Rekisteröi organisaatio osallistujaportaalissa:
Participant Portal (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering)

Tilaisuudet


Ei tapahtumia.

EU:n Kulttuuri

Departs_Dasha_Markuza_547x262
Dasha Mazurkan teos nähtiin Suomessa osana Départs -hanketta
Kuva: Kaisa Rautaheimo

Hakijalle

Tässä osiossa esittelemme yleisiä ohjeita Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman tukien hakuun. Nämä ohjeet eivät korvaa EACEAn julkaisemia virallisia hakuohjeita.

Hakuohjeet
Kuka voi hakea Kulttuurin alaohjelman tukia?
Hakuajat
Osallistujatietokanta ja PIC-koodi
Hakulomakkeet
Hakemuksen kieli
Valintamenettely ja päätökset
EACEAn ja Luova Eurooppa -yhteyspisteiden roolit

Hakuohjeet

Hakuohjeistus ja arviointiperusteet on annettu Kulttuurin alaohjelman kullekin tukimuodolle laaditussa erillisessä hakuohjeessa. Linkin hakuohjeisiin löydät tämän sivun oikealta palstalta.

Kuka voi hakea Kulttuurin alaohjelman tukia?

Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman tukimuotoihin liittyvistä osallistujaehdoista ja rajoituksista mainitaan erikseen kunkin tukimuodon esittelyn yhteydessä.

Hakukelpoisia ovat ohjelmamaiden eli Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvien maiden kulttuurialan, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatiot ja yritykset. Näiden perustamisesta tulee hakuajan päättyeessä olla vähintään kaksi vuotta.

Yksityishenkilöt eivät voi hakea ohjelman tukia.

Katso lista ohjelmaan osallistuvista maista.

Hakuajat

Katso erillinen taulukko ohjelman hakuajoista.

Osallistujatietokanta ja PIC-koodi

Ennen sähköisen hakemuksen jättämistä hakijan ja jokaisen hankkeessa mukana olevan organisaation on rekisteröidyttävä EU‐ohjelmien (esim. Erasmus+, Luova Eurooppa, FP7, H2020) yhteiseen osallistujaportaaliin (Participant Portal).

Rekisteröidyttyään kukin toimija saa yksilöllisen PIC-koodin (Participant Identification Code).

Tietokantaan hakijan täytyy täyttää hakemuksessa tarvittavat tiedot organisaationsa laillisesta asemasta liitteineen. Sama PIC-koodi toimii hakijan tunnisteena kaikissa ohjelmakauden hauissa. Mikäli tiedot muuttuvat, niitä on mahdollista päivittää tietokantaan itse.

PIC-koodia tarvitaan aina tukea haettaessa. Sähköistä hakulomaketta ei voi täyttää eikä hakemusta voi jättää ilman rekisteröitymistä osallistujatietokantaan.

Tarkemmat rekisteröitymisohjeet löytyvät kunkin tukimuodon hakuohjeista Euroopan komission sivuilta.

Linkit osallistujaportaaliin ja EACEAn laatimiin lisäohjeisiin löydät tämän sivun oikeasta sivupalkista.

Hakulomakkeet

Luova Eurooppa -ohjelman hakemukset tehdään sähköisille lomakkeille. Ennen hakulomakkeiden lataamista ja täyttämistä hankkeen kaikkien osallistujien tulee rekisteröityä EU:n osallistujaportaaliin ja hankkia PIC-koodi.

Hakijan pitää ladata hakulomake ja budjettilomake omalle koneelleen täyttöä varten. Tätä varten tarvitaan Adobe Reader -ohjelma (versio 9 tai uudempi). Ohjelman uusimman version voi ladata ilmaiseksi Adoben kotisivuilta.

Sähköisesti lähetettävien lomakkeiden lisäksi joitain liitteitä tulee toimittaa allekirjoitettuna postitse.

Hakemuksen kieli

Arviointimenettelyn nopeuttamiseksi suositellaan, että hakemuskielenä käytetään jotakin komission 3 työkielestä (englanti, ranska tai saksa).

Hakemuksen täyttökielestä huolimatta kaikissa hakemuksissa on oltava tiivistelmä hankkeesta englanniksi.

Valintamenettely ja päätökset

Kaikkien Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee edistää ohjelman yleisiä ja erityisiä tavoitteita. Toiminnan yhteys ohjelman tavoitteisiin on keskeistä hakemuksia arvioitaessa.

Toimeenpanovirasto EACEA valitsee tuettavat hankkeet riippumattoman asiantuntijaraadin avustuksella. Suomesta lähetetyt hakemukset lukee jostain muusta ohjelmamaasta tuleva arvioitsija. Arvioinnit perustuvat vain hakemuksessa esitettyyn tietoon eli hakijan on tärkeää kertoa kaikki oleellinen hankkeesta ja sen toimijoista itse hakemuksessa. Valintamenettelyn aikana ei anneta tietoa yksittäisten hakemusten etenemisestä.

Tulokset julkaistaan toimeenpanoviraston verkkopalvelussa. Tukimuodosta riippuen valintaprosessi kestää 4–6 kuukautta.

EACEAn ja Luova Eurooppa -yhteyspisteiden roolit

EU:n Luova Eurooppa -ohjelmalla ei ole kansallista päätöksentekoa. Ohjelmaa hallinnoi Brysselissä sijaitseva Koulutuksen, audiovisuaalisen alan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Virasto vastaa hakukierrosten järjestämisestä ja tuettavien hankkeiden valinnoista.

Kansallisten Luova Eurooppa -yhteyspisteiden tehtävä on neuvoa hakijoita tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Suomessa yhteyspisteen tehtäviä hoitavat yhteistyössä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste (Kulttuurin alaohjelma) ja Suomen elokuvasäätiö (Median alaohjelma).