EU:n Kulttuuri

Marita Muukkonen, residenssitaiteilija Shieko Reto ja Ivor Stodolsky HIAPin studiossa Suomenlinnassa.

Artists at Risk -residenssitoiminta aloitettiin koska se oli välttämätöntä - nyt toimintaa laajennetaan Euroopan laajuiseksi

Keväällä 2016 Euroopan komissio avasi lyhyellä valmisteluajalla haun hankkeille, joiden tavoitteena on pakolaisten kotouttamisen helpottaminen. Haun aikaansaama kiinnostus oli huima ja kaikkiaan 274 projektista ainoastaan kahdelletoista hankkeelle voitiin myöntää rahoitusta. Tuettujen hankkeiden mukana oli Re-Build Refuge Europe -hanke, jonka puitteissa suomalaisten toimijoiden alulle panemaa Artists at Risk -residenssitoimintaa laajennetaan muihinkin Euroopan maihin osittain Luova Eurooppa -rahoituksen mahdollistamana.

Ensimmäinen Artists at Risk -turvapaikkaresidenssi syntyi Helsinkiin, kun egyptiläinen muusikko Ramy Essam oli esiintymässä Helsingissä vuonna 2014. Vierailun aikana kävi ilmi, että Tahir-aukion päälaulajan ei ole turvallista palata Egyptiin. Tapahtuman kuraattoreiden, Perpetuum Mobilen perustajien Marita Muukkosen ja Ivor Stodolskyn, onnistui järjestää Essamille paikka HIAPin taiteilijaresidenssissä Suomenlinnassa.

Ohjelma mahdollistaa taiteilijan liikkumisvapauden

Artists at Risk -ohjelma tarjoaa kotimaassaan vainotuille taiteilijoille hengähdystauon ja mahdollisuuden jatkaa taiteen tekemistä. Keskeistä on, että toiminta perustuu taiteen ammattilaisten yhteistyöhön. Taiteilijat eivät ole hakemassa pysyvää turvapaikkaa, vaan väliaikaista levähdystaukoa kotimaansa turvattomasta tilanteesta.

“Ohjelma antaa taiteilijoille vapauden jatkaa työskentelyä omassa kotimaassaan, kun tilanne sen sallii. Tämä on tärkeä painotus siinä, miksi tällaisia residenssejä tarvitaan. Se antaa taiteilijalle aikaa pohtia tilannettaan ja katsoa muuttuuko se. Nämä ovat poliittisesti aktiivisia taiteilijoita, ja mieluiten he jatkaisivat työtään omassa kotimaassaan,” Marita Muukkonen kertoo.

Toiminnan jatkuvuus on turvattava

Luova Eurooppa -ohjelman tuen avulla Artist at Risk -mallia ollaan nyt viemässä myös muihin Euroopan maihin. Rahoitus antaa kuitenkin vain mahdollisuuden hankkeen pilotointiin Berliinissä ja Ateenassa kolmen kuukauden jaksoissa. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ovat ensisijalla toiminnanjohtajien työlistalla.

On tärkeää turvata, että rakennetut verkostot, kartutettu osaaminen ja kehitetyt toimintatavat eivät katoa lyhyen pilottijakson jälkeen.

Suomella on tilaisuus olla edelläkävijä tässä työssä.

”Toiminnalle tarvitaan sihteeristö. Tämä olisi erittäin tärkeä askel eurooppalaisella tasolla ja Suomi voisi olla tässä johtavassa asemassa. Suomi voi näyttää tietä, samalla tavalla kuin Helsinki Committee for Human Rights, joka tunnetaan vaikkapa Malesiassa, Japanissa ja Venäjällä, vaikka ei olisi koskaan käynyt maansa ulkopuolella. Artists at Risk voisi kasvaa sen kaltaiseksi toimijaksi,” visioi Ivor Stodolsky.

Lisätietoja: