EU:n Kulttuuri

Kuva: Jaime Culebro

Hankeyhteistyö vahvistaa omaa näkemystä

Collaborative Arts Partnership Programme on nelivuotinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa yhteisölliseen taiteeseen keskittyvien taitelijoiden työskentelyedellytyksiä Euroopassa. Hanke edistää taiteilijoiden liikkuvuutta ja vaihtoa sekä kehittää yleisötyötä. Ohjelma koostuu kansallisista ja kansainvälisistä kehitystoimista, taiteilijaresidensseistä, tilaustöistä sekä erilaisista keskustelutilaisuuksista ja näyttelyistä.

Hankkeen suomalaisena partnerina toimii Helsingin Maunulassa sijaitseva m-cult.

Vahvat kollegasuhteet varmistavat hankkeen sujuvuuden

Kutsu hankkeeseen tuli m-cultille jo hankkeen valmisteluvaiheessa tutun hankekoordinaattorin kautta, kertoo m-cultin toimitusjohtaja Minna Tarkka.

Koordinaattori lähti kokoamaan hanketta erittäin ammattitaitoisesti. Verkostoituminen ja onnistuminen hankkeissa on ihan hirveästi ihmisistä kiinni.
Meidän verkostot ovat erittäin vahvoja – eivät mitään hädässä kokoon kyhättyjä, vaan sellaisia, joista on vuosien varrella tullut ystävyyksiä ja vahvoja kollegasuhteita.

Tämä projekti on hyvin brittipainotteinen, ja se on tässä yhteydessä hyvä. Yhteisöllisen taiteen perinne on ollut heillä jo niin pitkään ja alan käsitteistö on heillä todella vakiintunut. Esimerkiksi Suomessa ei ole ollut sen tyyppisiä organisaatioita tai sellaisia keskusteluja. Olemme olleet heidän kanssaan samaa mieltä siitä, että sosiaalinen osallistuminen on tärkeää, ei vain tekniset infrastruktuurit,” Tarkka kertoo.

Pienille organisaatioille osallistuminen Luova Eurooppa -ohjelmaan saattaa olla haasteellista rajallisten taloudellisten -ja henkilöstöresurssien vuoksi. m-cultille Helsingin kaupungin yhteisöllistä taidetta lähiöihin vievä Helsingin malli -rahoitus on ollut merkittävä mahdollistava tekijä.

On talousihme, että m-cult voi olla mukana. Ilman Helsinki mallin kolmevuotista rahoitusta, jota saamme pitkäaikaiseen kehitystyöhön, meillä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia onnistua.

Jos tätä työtä tekee kunnolla, täytyy hankkeeseen pistää todella paljon omaa panosta mukaan. Ja mitä pienempi organisaatio on, sitä enemmän hanketta tehdään huolella ja rakkaudesta,” Tarkka pohtii osallistumisen edellytyksiä.

Usko omaan osaamiseen vahvistuu hankeyhteistyössä

Pitkäjänteisen kansainvälisen työn kautta pieni organisaatio on oppinut luottamaan omaan osaamiseensa sekä pitämään päänsä.

Olemme olleet mukana kehittämässä projektia ja saaneet hankekumppaneilta todella hyvää palautetta. Meidän residenssi Maunulassa on myös verkoston sisällä valittu hyväksi esimerkiksi. Me teemme tätä työtä niin huolella.

Olemme hankkeen kautta oppineet miten eri tavoilla tämän kentän voi tulkita ja miten erilaisia tilanteet eri maissa ovat. Siinä terästyvät omat näkemykset,” kertoo Tarkka.

Hanke saanut Luova Eurooppa -ohjelmasta suurten yhteistyöhankkeiden tukea vuosille 2014-2018.

Lue lisää: