EU:n Kulttuuri

Videohaastatteluja hankkeen verkkosivuilla

CASA Circus and Street Arts Circuits tuotti käytännön työkaluja sirkuksen ja katutaiteen kansainvälistymiseen

CASA Circus and Street Arts Circuits tuki vuosina 2015-2017 sirkuksen ja katutaiteen ammattilaisten kansainvälistymistä sekä kehitti yleisötyön ja markkinoinnin osaamista. Hanke koostui opintomatkoista, kohdennetuista seminaareista ja yhteisten digitaalisten markkinointimateriaalien tuottamisesta. Hankkeessa on julkaistu markkinaoppaat Suomesta, Ruotsista, Belgiasta, Tšekistä ja Espanjasta. Mukana on myös esittävien taiteiden ammattilaisten videohaastatteluja, joissa jaetaan hyviä vinkkejä esitysten ja tapahtumien markkinointiin sekä yleisöpohjan laajentamiseen koko esittävän taiteen kentällä.

Kansainvälisten asioiden päällikkö Lotta Nevalainen ja projektipäällikkö Anni Hiekkala kertovat Sirkuksen tiedotuskeskuksen kokemuksista hankkeessa.

Ruohonjuuritasolta lähtenyt hanke hyödytti taiteilijoiden käytännön kansainvälistymistä

Hanke tuotti erilaisia käytännön työkaluja toimijoiden kansainvälistymisen tueksi. Ruohonjuuritason kansainvälistymistä tuettiin mm. viestintä- ja kansainvälistymiskoulutuksella. Myös hankkeessa tuotetut haastattelut ja markkinaoppaat ovat hyvin käytännöllisiä, suoraan toimijoille suunnattuja työkaluja. ”Tämä kyseinen hanke oli meille hyvin luonteva, pidin siitä että se oli nimenomaan taiteilijoille suunnattu ja hyödytti taiteilijoita.” kertoo Lotta Nevalainen.

Anni Hiekkalan mukaan tavoitteena oli luoda kattavaa kuvaa osallistujamaiden toimintakentästä: ”Oppaat näyttivät sen mitä kussakin partnerimaassa tapahtuu sirkuksessa ja katutaidescenessä. Ja opintomatkat antoivat osallistujille ja järjestäjille itselleen sitä tietoa.”

Videohaastatteluissa hyödyllisiä neuvoja mm. myynnistä, markkinoinnista ja yleisötyöstä

Hankkeen verkkosivuille koottu tietopaketti, eli parhaiden käytäntöjen jakamiseen tarkoitetut haastattelut ja maakohtaiset oppaat, olivat iso osa hanketta. Videohaastatteluissa kokemuksiaan jakavat myös suomalaiset Pisko Aunola Tanssiteatteri Hurjaruuthista, Maksim Komaro Circo Aereosta, Riku Lievonen Cirkosta sekä URB-festivaalin Mikael Aaltonen ja Sorin Sirkuksen Taina Kopra.

Siellä on hyvin konkreettisia, ytimekkäitä ja kiinnostavia puheenvuoroja, esim. festivaalijohtajien haastatteluja - todella kiinnostava ja laaja kokonaisuus. Ei välttämättä pelkästään sirkuksen näkökulmasta, vaan ne ovat hyvin kiinnostavia koko esittävän taiteen kentälle.” Nevalainen toteaa.

Sisältöjen lisäksi hankkeessa kannattaa kiinnittää huomiota kommunikaatioon ja yhteisiin pelisääntöihin

Osallistujien kanssa toimiminen hankkeessa oli antoisaa ja partneriverkosto kiinnostava. Etenkin hankkeen loppuraportoinnissa oli kuitenkin myös omat haasteensa. Nevalaisen ja Hiekkalan mukaan hankkeen koordinaattorin olisi hyvä panostaa tapaamisten valmisteluun ja selkeiden pelisääntöjen sopimiseen. Haasteista voi kuitenkin olla myös hyötyä. ”Jos meidän organisaatioon joskus tulee EU-hanke koordinoitavaksi, niin kyllä meillä on nyt paljon sellaista käytännön tietoa, miten asioita olisi hyvä hoitaa.” summaa Hiekkala.

Tarve kansainvälistymisen tukemiseen on jatkuvaa ja luontevaa

Hiekkalan mukaan juuri sirkuskentän kansainvälisyydestä johtuen myös tukea kansainvälistymiseen tarvitaan kentällä paljon.

Myös Nevalaisen mukaan kysyntä kansainvälistymisen tuelle on jatkuvaa: ”Meidän kentän taiteilijat ovat usein nuoria ja tarvitsevat senkin takia tukea alkuvaiheen kansainvälistymisessä. Tästä syystä myös tämän alkuvaiheen tukeminen pysyy kentällä ajankohtaisena.”

Lue lisää:

  • Haastattelut ja markkinaoppaat CASA Circus and Street Arts Circuits -hankkeen verkkosivuilla