Ceramics and its dimensions -hankkeessa kehitetään keramiikan 3D-tulostamista

Luova Eurooppa -ohjelmassa rahoitettua hanketta Ceramics and its dimensions koordinoi posliinimuseo Porzellanikon Saksan Selbissä. Hanke kerää yhteen toimijoita keramiikan alalla Euroopan laajuisesti. Mukana on museoita, yliopistoja ja muita toimijoita, joita kaikkia yhdistää keramiikka tavalla tai toisella. Hankkeen tarkoituksena on katsoa eurooppalaista keramiikkaa ja sen monialaisia ulottuvuuksia menneisyydestä kohti tulevaisuuden mahdollisuuksia. Suomesta hankkeeseen osallistuu Aalto-yliopiston muotoilun laitos.

Aalto-yliopisto koordinoi hankkeessa Shaping the Future -moduulia

Projektissa on 10 eri moduulia, joista Aalto-yliopisto koordinoi yhtä: Shaping the Future moduulia yhdessä Saksan Berlin Weisensee Kunsthochschulen ja University of Ulsterin (Belfast Campus) kanssa. Mukana kutsuttuna tahona on myös Tanskasta The Royal Danish Academy Kööpenhaminasta.

Shaping the Future -moduuli keskittyy tässä hankkeessa tulevaisuuden hahmottamiseen opiskelijatyöpajan kautta. Järjestimme näiden neljän yliopiston opiskelijoille työpajan Saksassa Kahlan posliinitehtaassa 3.-10.4.2016. Tehdas tarjosi työpajalle tilat ja mahdollisuuden päästä kokeilemaan tehtaan prosesseja omassa työskentelyssään. 3D-tulostaminen savelle oli mukana työpajassa uutena tekniikkana. Osalle opiskelijoita tekniikka oli vielä täysin uusi ja osa oli taas jo hyvin perehtynyt niin tekniikkaan kuin sen suunnitteluun.

3D-tulostamisen kehittämiselle saven ja keramiikan osalta vielä tilaa

Työpajan tarkoituksena oli hahmottaa keramiikan tulevaisuutta niin tekijän kuin materiaalin näkökulmasta. Työpajassa avasimme aihetta eri luentojen kautta ja ryhmäkeskustelujen muodossa. Vierailevaksi luennoitsijaksi olimme kutsuneet mm. Dries Verbruggen Unfold -suunnittelutoimistosta. Hänen Skypen välityksellä pitämä luentonsa oli valaiseva ja inspiroiva juuri keramiikan 3D-tulostamisen kehityksestä ja alkuvaiheista Euroopassa. Aihe on vielä hyvin tuore saven ja keramiikan osalta ja siksi kokeilulle ja kehittämiselle on vielä tilaa.

Tulossa myös kiertävä näyttely

Työpajan jälkeen keskitymme kuratoidun näyttelyn ja näyttelykatalogin toteuttamiseen vuoden 2016 lopulla. Näyttelyyn haetaan parhaillaan työpajaan osallistuneilta opiskelijoilta ehdotuksia. Myöhemmin haku avataan kaikille työpajaan osallistuneille partneriyliopistoille. Kiertävä näyttely alkaa Suomesta ja kiertää sen jälkeen kuudessa eri kaupungissa vuoden 2018 loppuun saakka. Näyttelyjen yhteydessä julkaistaan katalogi, jossa esitellään työpajassa alkaneita opiskelijoiden projekteja, artikkeleita eri tekijöiltä ja tutkijoilta sekä näyttelyyn valitut työt.

Teksti ja kuvat: Priska Falin, Aalto-yliopisto

Toimitus:
Aino Laine, CIMO

Hankkeen verkkosivut:
http://www.porzellanikon.org/en/museum/projects/ceramics-and-its-dimensions/

Kuvassa:
Työpajan ensimmäisenä päivänä Kahlan posliinitehtaassa Saksassa. Tanskasta kutsuttana yhteistyökumppanina oli mukana The Royal Danish Academystä professori Flemming Tvede Hansen, joka on perehtynyt keramiikan 3D tulostamiseen ja sen kehittämiseen taiteessa ja muotoilussa studio kontekstissa. Hän piti ensimmäisenä päivänä opiskelijoille 3D-tulostamisen demonstraation.