Tavoitteena kansalaisten osallistaminen kaupunkitiloissa - People's Smart Sculpture - Neighbourhood Living Room -hanke (2014-2018)

Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelman suurten yhteistyöhankkeiden joukossa rahoitettu People’s Smart Sculpture -hanke edistää osallistavaa taidetta ja yhteisöllisiä taide- ja kulttuuriprosesseja eurooppalaisissa kaupunkitiloissa. Samalla se tutkii kansalaisten osallisuutta digitaalisen kaupunkikokemuksen rakentamisessa. Hankkeeseen sisältyy kaikkiaan 11 alaprojektia 8 Euroopan maassa. Alaprojekteihin liittyy mm. näyttelyitä ja workshoppeja. Haastattelimme Neighbourhood Living Room -alaprojektia Helsingin Metropoliassa vetävää opettaja Kari Saloa.

Mistä hankkeessanne on kysymys?

KS: People’s Smart Sculpture - Neighbourhood Living Room -hanketta Helsingissä tekevät Tekniikan museon henkilökunta, ammattikorkeakoulun opettajat ja opiskelijat sekä asukasyhteisö.Hankkeessa on 12 partneria. Yhdessä mietimme ja kehitämme sitä, miten yhteisöt saataisiin mukaan kaupunkialueiden suunnitteluun. Osallistaminen ja osallistuminen ovat hankkeen keskeisenä teemana ja tavoitteena. Osa hankepartnereista keskittyy enemmän kaupunkialueiden suunnitteluun. Metropolian tehtävänä on kehittää paikallisten asukkaiden osallistamista ja Helsingin tapauksessa miten Arabianrannassa asukkaita saataisiin paremmin integroitua Tekniikan museon toimintaan ja miten museon toiminta saataisiin integroitua paikalliseen yhteisöön.

Mikä kansainvälisessä hankkeessa on parasta?

KS: Hankkeessa parasta on se, että voi koko ajan oppia uutta. Näet miten toiset tekevät hommia ja voit koko ajan kehittää omaa toimintaasi fiksumpaan suuntaan. Hankkeen toimijat tapaavat muutaman kerran vuodessa. Kuulumisia vaihdetaan jatkuvasti. Käymme läpi sitä mikä toimii, mikä ei toimi ja tiedonvaihdon kautta syntyy koko ajan uusia ajatuksia ja ideoita. Toisaalta pystymme myös tarjoamaan omaa osaamistamme verkostolle.

EU-hankkeet koetaan usein raskaina, esimerkiksi hallinnollisesti, miten on?

KS: Ei hankkeeseen osallistuminen niin raskasta ole. Toki riippuu siitä missä roolissa hankkeeseen osallistuu, koordinaattorina vai partnerina. Metropolia osallistuu hankkeeseen normaalina partnerina, se ei ole niin raskas rooli. Hyvä asia on se, että ammattikorkeakoulumme organisaatio on niin iso, että voimme hyödyntää taloushallinnon palveluja ja talouskontrolleri hoitaa hankkeen talouspuolen. Projektissa täytyy tietyt asiat tehdä kunnolla oli se sitten kansallinen, kansainvälinen tai kahdenvälinen.

Miksi kannattaisi lähteä mukaan Luova Eurooppa -hankkeeseen ja kansainväliseen yhteistyöhön?

KS: Voi kulkea laput silmillä tai sitten voi haluta oppia toisilta, niin miksei lähtisi mukaan. Jos jaat ja kuuntelet mitä toiset tekevät, pystyt aina kehittämään toimintaasi fiksumpaan suuntaan. Maailmalla on paljon ideoita ja miksei niitä hyödynnettäisi!

Miltä hankkeen tulevaisuus näyttää?

KS: Olemme jo nyt suunnittelemassa jatkohanketta EU:n Horisontti2020 -ohjelmaan hankkeen ydinkumppaneiden kanssa. Olemme oppineet tuntemaan toisemme ja tiedämme kenen kanssa haluamme jatkossa leikkiä! Olemme löytäneet hyvän kombinaation ja porukan, jolla jatkaa. Ilmeisesti me täällä Suomessa olemme hoitaneet hommamme hyvin, kun meidänkin kanssamme halutaan leikkejä jatkaa!

Metropolian opiskelijat ovat yhteistyössä Tekniikan museon kanssa kehittäneet äänityökaluja ja -ohjelmistoja museoasiakkaiden käyttöön. Toukokuussa pidetyssä seminaarissa käytiin läpi People’s Smart Sculpture -hankkeen tuloksia. Osallistujat pääsivät testaamaan tabletilla käytettävää applikaatiota, jolla suunnitellaan äänimaisemia historiallisten valokuvien ympärille.

Lue lisää:

Hankkeen kotisivut: http://smartsculpture.eu/
Metropolian alaprojektin kotisivut: http://www.metropolia.fi/en/research-and-development/projects/the-peoples-smart-sculpture/
Hankkeen facebook-sivut: https://www.facebook.com/museumasalivingroom/

Haastattelu: Hanna Hietaluoma-Hanin, toimitus: Aino Laine, CIMO