Tutustu hankkeeseen!

haastattelut vuodelta 2013

haastattelut vuodelta 2012

haastattelut vuodelta 2011

haastattelut vuodelta 2010

haastattelut vuodelta 2009

haastattelut vuodelta 2008

Ladattavia hankejulkaisuja

CIMOn Kulttuurin yhteyspiste on tuottanut 2 suomalaisten hankekokemuksia käsittelevää julkaisua. Saat ne täältä:

Lataa CIMOn hankejulkaisut

EU:n Kulttuuri

Hankkeet kertovat

Tutustu hankkeeseen! -juttusarjassa haastattelemme suomalaisia hankejärjestäjiä heidän kokemuksistaan eurooppalaisesta hankeyhteistyöstä.

"Yleisötyötä pitäisi ehdottomasti tehostaa ja kehittää. Sirkus tarvitsee yleisönsä ja kanavansa yleisöön. Jatkohankkeen fokuksena voisi olla vaikkapa sirkustaiteen ja yleisön suhde mediakanavan kautta."

Lue koko haastattelu: Unpack the Arts (11/2013)

"Verkostossa on todella paljon tietoa ja se on kaikkien käytettävissä. Meidän organisaatiomme ja suomalainen alan kenttä saa kokemusta Euroopassa pidempään ja laajemmin kehittyneistä toimintamalleista."

Lue koko haastattelu: European Urban Media Network for Connecting Cities (9/2013)

"Hankkeen pohjana on muutos. Ympäristön muuttuessa biotaiteen ja bioteknologian kysymykset on kysyttävä ja pohdittava uudelleen."

Lue koko haastattelu: Techno-Ecologies. Other Approach to Cultural, Social and Ecological Sustainability (8/2013)

"Zodiakin toiminta istui niin hyvin Départsin ideologiaan, että meidän ei tarvinnut muuttaa mitään omassa profiilissamme. Départsin verkostoitumisen ja uusien kontaktien lisäksi raha on ollut meille kaikille tärkeää.”

Lue koko haastattelu: Départs. Practices for an integrated development of European Contemporary Dance (6/2013)

"Tärkeää on tajuta oman kapean alansa rajallisuus ja se, että yhteistyötä voi ja kannattaa tehdä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Oikeastaan se on koko projektin isoin juttu."

Lue koko haastattelu: AH-DEsign: Accessible and Sustainable Design (5/2013)

"Suomessa on tehty Euroopan mittakaavassa relevanteinta äänimaisema-alan tutkimusta. Emme voineet jäädä pois hankkeesta, koska meille oli tärkeää olla mukana."

Lue koko haastattelu: European Acoustic Heritage (3/2013)

"Helsingin Kaupunginteatterille osallistuminen on merkinnyt yhteistyötä ja kontaktien luomista muualle Eurooppaan. Mutta on myös toinen syy. Teatterillamme on yhteiskunnallinen tehtävä osallistaa ihmisiä teatterin maailmaan.”

Lue koko haastattelu: Young Europe 2 (2/2013)