lainatakausväline

Luova Eurooppa -lainatakaus
(Cultural and Creative Sector Guarantee Facility)

Luova Eurooppa -ohjelma rahoittaa 121 milj. eurolla kulttuurin ja luovien alojen lainatakausvälinettä.

Tavoitteena on, että lainatakausvälineen myötä kulttuurin ja luovien alojen toimijoille myönnetään pankkilainoja yli 600 milj. euron arvosta seuraavien kuuden vuoden aikana.

Euroopan investointirahasto (European Investment Fund, EIF) hallinnoi lainatakausvälinettä. Se tarjoaa takauksia ja vastatakauksia veloituksetta järjestelyyn valituille rahoituslaitoksille, jotta ne voivat pienemmällä riskillä suunnata lainarahoitusta kulttuurille ja luoville aloille. Näillä aloilla luotonsaanti on todettu haastavaksi, koska vakuudet ovat usein aineettomia, markkinat pienet ja kysyntä epävarmaa.

Kuka voi hakea lainatakuuta?

Lainarahoitus on suunnattu kulttuurin ja luovien alojen mikro- ja pk-yrityksille sekä organisaatioille EU-jäsenmaissa, Norjassa ja Islannissa. Toimijat saavat tietoa rahoitusmahdollisuuksista suoraan järjestelyyn osallistuvilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta.

EIF hakee parhaillaan kiinnostuneita rahoituslaitoksia jatkuvan avoimen haun kautta. Tavoiteaikataulun mukaan lainarahoitusväline käynnistyy vaiheittain loppuvuodesta 2016, kun EIF valitsee takauksia saavat rahoituslaitokset. Valinnoista ilmoitetaan EIF:n verkkopalvelussa.

Vielä ei tiedetä mitkä suomalaiset tai pohjoismaiset pankit ovat mahdollisesti mukana järjestelmässä; hakumahdollisuus on avoin kaikissa EU-jäsenmaissa sekä Norjassa ja Islannissa toimiville rahoituslaitoksille.

Koulutusta rahoituslaitoksille

Lainatakausvälineen lisäksi pankki- ja rahoitusmaailman osaamista kulttuurin ja luovien alojen toiminnasta pyritään lisäämään koulutuksen avulla.

Jotta lainarahoituksen saaminen tulevaisuudessa helpottuisi, tietoa tarvitaan mm. näiden alojen liiketoimintamalleista ja luottoriskien arviointimenetelmistä. EIF vastaa koulutuksen järjestämisestä ja valitsee koulutuksentarjoajat avoimen tarjouskilpailun perusteella.