Ohjelmaesitteet

Yleisesite Luova Eurooppa / Kulttuurin alaohjelma (2014-2020)

CIMO, 2016

Lataa esite

Luova Eurooppa / Eurooppalaisen kauno-kirjallisuuden edistäminen
(2014-2020)

CIMO, 2016

Lataa esite

Kaarina_Kaikkonen_USE_547x262

Kaarina Kaikkonen: A Connection United States of Europe -hanke, Nikosia, Kypros

Ohjelman esittely

Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma (Creative Europe 2014–2020) tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä.

Ohjelman budjetti 7-vuotiselle ohjelmakaudelle on 1,46 miljardia euroa. Ohjelma koostuu seuraavista alaohjelmista ja toimintalinjasta (suluissa prosenttiosuus kohdennettavista määrärahoista):

  • Kulttuurin alaohjelma (31 %)
  • Median alaohjelma (56 %)
  • Monialainen toimintalinja (13 %)

Ohjelman tavoitteet

Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta sekä vaalia Euroopan kulttuurien kirjoa.

Tavoitteena on auttaa kulttuurialaa ja luovia aloja sopeutumaan digitaaliaikaan ja globalisaatioon sekä avata luovan alan toimijoille uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja markkinoita. Tärkeää on myös uusien yleisöjen tavoittaminen.Haastateltavana Aino Laine Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Videon pituus 4:55 min. Haaga-Helian journalismin opiskelijoiden harjoitustyö. Toimittaja: Laura Heinonen. Kuvaaja: Annukka Kallio.