Hakuajat

Kulttuurin alaohjelman hakuajat

Tutustu verkostoihin

Luova Eurooppa -tukea on saanut 22 verkostoa.

Verkostoihin ja tukimuotoon voi tutustua EACEAn uudessa esitteessä Creative Europe Networks.

EU:n Kulttuuri

Media_Facades_547x262

Dance.AR - Globaali koreografia. Media Facades Festival Helsinki 2013.
Kuva: Kimmo Mustonen

Tuki eurooppalaisille verkostoille

(Support to European Networks)

Verkostotuen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisen verkoston jäsenten kansainvälistä toimintaa ja toimintakentän muutoksiin sopeutumista. Se tähtää myös kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden tukemiseen ja alan kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Hakukriteerit

Hakukelpoisessa kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaisessa verkostossa on vähintään 15 jäsenorganisaatioita, joilla on toimintaa vähintään 10 ohjelmamaassa.

  • tuki enintään 250 000 €/vuosi
  • tuki enintään 80 % kokonaisbudjetista

Millaisia hankkeita tuetaan?

Tukea myönnetään vain verkostojen monivuotisille hankkeille. Tukea voi hakea mm. verkostojen viestintään, tapaamisiin ja tilaisuuksiin, verkostoitumiseen, tiedonkeruuseen ja tiedon jalostamiseen.

Tukea myönnetään suppealle määrälle laaja-alaisia verkostoja, joissa on mukana tasapuolisesti eri aloja.

Tukea voi hakea keväällä 2014 ja syksyllä 2016 päättyvissä hauissa.

EU tukee yhdellä hakukierroksella noin 25 verkostoa.