Hakijalle

Rahoitusta haetaan sähköisellä hakemuksella Brysselissä toimivasta Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA:sta.

Hakeminen edellyttää perehtymistä EACEA:n hakuohjeistukseen. Nämä ohjeet eivät korvaa EACEAn julkaisemia virallisia hakuohjeita.

Millaisten teosten kääntämistä tuetaan?

Tukea voi hakea teoksille

 • jotka ovat laadukasta kaunokirjallisuutta (romaanit, novellit, näytelmät, runous, sarjakuvat sekä lasten- ja nuortenkirjallisuus).
 • joiden lähde- ja kohdekieli on jokin ohjelmamaiden virallisista kielistä. Tukikelpoisia ovat myös latinaksi tai muinaiskreikaksi kirjoitetut teokset.
 • jotka käännetään alkuperäiskielestä kääntäjän äidinkielelle.
 • joiden käännös ylittää kansalliset rajat. Rahoitusta ei voi hakea esimerkiksi suomenruotsalaisen kirjallisuuden suomentamiseen.
 • jotka ovat jo ilmestyneet alkuperäiskielellä joko painettuna tai digitaalisena julkaisuna (ei käännöstä käsikirjoituksesta).
 • joita ei ole aiemmin käännetty kohdekielelle. Vain hyvin perustelluissa tapauksissa voidaan tukea uudelleenkäännöksiä.
 • joiden kirjoittaja on jonkin ohjelmamaan kansalainen tai vakituinen asukas.

Hakija ei voi hakea eikä saada samanaikaisesti sekä lyhyen että pitkän käännöshankkeen tukea.

Hakukierroksen painotukset

 • eurooppalaisen kaunokirjallisuuden tunnettuuden lisääminen
 • pienillä ja vähemmän tunnetuilla kielillä kirjoitetun kirjallisuuden kääntäminen isoille kielille eli englanniksi, ranskaksi, saksaksi tai espanjaksi.
 • kaunokirjallisuuden vähemmän edustettujen lajityyppien, kuten lasten- ja nuortenkirjallisuuden, kääntäminen
 • digitaaliteknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen teosten jakelussa ja markkinoinnissa
 • EU:n nykykirjallisuuspalkinnon saaneiden teosten kääntäminen ja palkittujen kirjailijoiden tunnettuuden edistäminen
 • kääntäjien profiilin nostaminen (mm. kääntäjän esittely jokaiseen käännettyyn teokseen).

Arviointiperusteet

 • merkittävyys: yhteys ohjelmatavoitteisiin ja -painotuksiin (40 p)
 • sisällön ja toiminnan laatu: hankkeen käytännön toteutus (25 p)
 • viestintä ja tiedonlevitys: tiedon jakaminen hankkeesta ja sen tuloksista alalle ja maantieteellisten rajojen yli (20 p)
 • automaattiset pisteet: EU:n kirjallisuuspalkinnon saaneiden teosten kääntäminen (5-15 p)