Ohjelmakausi_2021-27

Uusi ohjelmakausi 2021-2027

Nykyinen EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (Creative Europe) on käynnissä vuoden 2020 loppuun. Vuoden 2021 alusta alkaa uusi ohjelmakausi, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun. Tälle sivulle kootaan uuden ohjelmakauden valmisteluun liittyviä tietoja.

Luova Eurooppa -ohjelmaesitys

Luova Eurooppa (2021-2027) säilyy itsenäisenä av-, kulttuuri- ja luovien alojen rahoitusohjelmana. Jako Kulttuurin ja Median itsenäisiin alaohjelmiin sekä poikkialaiseen ohjelmalohkoon säilyy. Nykyisen Luova Eurooppa -ohjelman lainarahoitusinstrumentti siirtyy InvestEU Fundiin. Hallinnollisesti ohjelma säilyy Euroopan komission ja sen alaisen toimeenpanovirasto EACEAn vastuulla.

Komissio ehdottaa uudelle Luova Eurooppa -ohjelmalle 1,85 miljardin euron budjettia. Ehdotuksessa 609 miljoonaa euroa kohdistuu Kulttuurin alaohjelman toimiin. Tämä nostaisi kulttuurisektorin rahoitusta noin 35 % nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna.

Nykyisen Kulttuurin alaohjelman tukimuodot säilyvät ehdotuksessa, mutta ehdotuksessa esitetään myös uusia rahoitusmuotoja. Tukea alan toimijoiden liikkuvuuteen halutaan lisätä, lisäksi ehdotetaan useita sektorikohtaisia tukitoimia mm. musiikin (Music Moves Europe), kirjallisuuden ja kustannusalan, arkkitehtuurin, kulttuuriperintösektorin, kulttuurimatkailun sekä muotoilualan toimijoille.

Uuden ohjelman valmistelun vaiheet

 • 1-4/2017 Euroopan komissio toteutti julkisen kuulemisen Luova Eurooppa -ohjelmasta. Lue raportti.
 • 1-3/2018 Euroopan komissio järjesti julkisen kuulemisen ”EU:n rahoitusvälineet arvojen ja liikkumisen aloilla”. Lue raportti.
 • 12.2.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti yhteistyössä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteen kanssa keskustelutilaisuuden taide-, kulttuuri- ja av-alojen toimijoille näiden alojen EU-tukiohjelman tulevaisuudesta.
 • 30.4.2018 Euroopan komissio julkaisi Luova Eurooppa -ohjelman väliarvioinnin. Raportti suomeksi ja englanniksi.
 • 2.5.2018 Euroopan komissio julkisti esityksensä EU:n budjetiksi 2021-2027. Komission tiedote. Katso asiakirjat.
 • 30.5.2018 Euroopan komissio julkisti esityksensä uudeksi kulttuuri-, av- ja luovien alojen rahoitusohjelmaksi. Esitys koostuu kahdesta dokumentista: ohjelma-asetuksesta ”Proposal for a Regulation”, ja sen liitteistä ”Annexes to Proposal for a Regulation”. Tutustu faktalehteen ja ehdotuksen taustadokumentteihin.
 • Kesäkuu 2018 Jäsenvaltiot aloittivat ohjelmaesityksen käsittelyn kulttuurikomiteassa.
 • Joulukuu 2018 Neuvoston osittainen yleisnäkemys ohjelmaesityksestä
 • 22.3.2019 Euroopan parlamentti hyväksyi ohjelmaesityksen äänestyksessään
 • 2019 loppuun mennessä (arvio) Jäsenvaltiot ja parlamentti pääsevät yhteisymmärrykseen ohjelmasta (ns. trilogi)
 • 1.1.2021 Uusi Luova Eurooppa -ohjelma alkaa.