Sikafarmarit opintovierailulla Tanskassa

Sedu Aikuiskoulutus teki syksyllä 2011 aikuisopiskelijoiden vierailun Tanskaan Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman tuella. Vierailun aiheena olivat sikalatyössä tarvittavat taidot. CIMO haastatteli maatalouden kouluttaja Leena Ojalaa, joka toimi hankkeen vetäjänä ja osallistui opiskelijaryhmän kanssa vierailuun.

Mistä ajatus lähteä opintovierailulle Tanskaan sai alkunsa?
Opintojen aikana keskityttiin sikatalouteen, joten halusimme vierailukohteeksi maan, josta voisimme hyödyntää mahdollisimman paljon tietotaitoa omaan ammattialaamme. Tanska on kuitenkin Suomen ohella yksi Euroopan johtavista sikatalousmaista. Aikaisemmin olemme tehneet vastaavantyylisen opintovierailun Tanskaan, joten kontaktit olivat jo valmiina sinne suuntaan.

Keitä olivat osallistuneet opiskelijat?
Opintovierailulle osallistuneet olivat ammattitutkinnon suorittamiseen tähtääviä opiskelijoita ympäri Suomea. Mukana oli sikalatyöntekijöitä ja – vastaavia sekä sikatalousyrittäjiä. Mukana oli sekä naisia että miehiä, ikäjakaumaltaan noin 25–45-vuotiaita. Opintovierailulle osallistui myös kotieläintuotannon opettajia.

Millaisia tavoitteita asetitte vierailulle?
Tavoitteena oli kehittää opiskelijoiden ammatillisia taitoja ja toimintatapoja sekä tuoda uusia ideoita opiskelijoiden omaan työhön. Tanskalaisten sikatilojen erilaiset toimintatavat kiinnostivat, joten jokainen suoritti tilavierailuilla omaa benchmarkkaustaan. Vierailun tarkoituksena oli myös kehittää yhteyttä työelämän ja aikuisopiskelun välillä.

Mikä oli isäntäorganisaationne ja miten vierailun valmistelu tapahtui?
Isäntäorganisaatiomme oli Green Academy Aarhus eli luonnonvara-alan oppilaitos. Aluksi suunnittelimme vierailun ohjelmarungon sähköpostin välityksellä: mitä vierailumme aikana haluaisimme nähdä ja kuulla. Lisäksi kaksi opettajaa teki valmistavan vierailun kohdemaahan ja isäntäorganisaatioon. Tuolla vierailulla viimeisteltiin opintovierailun ohjelma ja samalla jo hiukan tutustuttiin etukäteen vierailukohteisiin.

Kerro pääkohtia opintovierailun ohjelmasta (sekä teemoista että vierailukohteista)
Opintovierailuun kuului yleistä tutustumista tanskalaiseen sikatalouteen teoriaopetuksen sekä käytännön sikatilavierailujen muodossa. Sikatalouden teemoista keskityttiin sikojen hyvinvointiin, terveydenhoitoon, ruokintaan ja tuotannonseurantaan. Lisäksi yhtenä päivänä vietettiin kulttuuripäivä, jolloin tutustuttiin mm. Kalon linnaan, Randersin Sademetsään sekä Tanskan Maatalousmuseoon.

Mikä oli vierailun anti, mitä opitte ja koitte?
Opiskelijat oppivat ammatillista asiaa, jota voivat hyödyntää tulevaisuudessa omassa työssään. Myös vieraan kielen käyttäminen (englanti) ja sikatalouteen liittyvä ammattisanasto karttui. Monelle vierailu oli myös ensimmäinen ulkomaanmatka.
Opettajat saivat tämän lisäksi myös uutta näkökulmaa omaan ammattialaansa, koska tutustuimme kohdemaan maatalousopetukseen, ja vertailupohjaa omaan opetukseemme.

Miten arvioit jälkikäteen Nordplus Aikuiskoulutus- ohjelman hakemista ja raportointia?
Hakuprosessi oli selkeä ja hyvin ohjeistettu. Tarvittaessa sai myös hyviä neuvoja. Hyvällä etukäteissuunnittelulla hakemuksen täyttö sujui moitteettomasti. Sama juttu oli raportoinnin kanssa.

Aiotteko jatkaa kansainvälisten toimintojen parissa, tarkempia suunnitelmia?
Kyllä aiomme. Olemme saaneet rahoituksen uudelle Nordplus-hankkeellemme, jossa opiskelijat tekevät opintovierailun ulkomaille liittyen pelto- ja lähienergiaan.

Neuvosi muille aikuisopiskelijoiden opintovierailua suunnitteleville? Entä miksi kannattaa lähteä?
Jo pelkkä matkustaminen ulkomaille on monille itsessään elämys. Vieraan maan kulttuuriin ja kieleen tutustuminen on iso plussa ammatillisen annin lisäksi. Opintovierailuilta saa mahtavia kokemuksia ja elämyksiä. Opintovierailulta tarttuu uusia näkökulmia omaan ammatilliseen osaamiseen. Opintovierailun toteuttaminen on suhteellisen helppoa. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Vaikka hakuprosessi ja raportointi voivat näyttää etukäteen katsottuna monimutkaisilta, niin ohjeita ja apua saa varmasti kysymällä.