horisontal_hakijalle_547x262

Kuva: Siv B. Systad | Nordplus

Hakijalle

Hakijoina voivat olla oppilaitokset, organisaatiot ja muut koulutuksen ja elinikäisen oppimisen toimijat Pohjoismaissa, itsehallintoalueilla ja Baltian maissa.

Ohjelman tavoitteina 2018-2022 on

 • vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä,
 • luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin,
 • tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä,
 • tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja innovaatioiden kehitystä,
 • edistää pohjoismaista kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä.

Hakijoina voivat olla oppilaitokset, organisaatiot ja muut koulutuksen ja elinikäisen oppimisen toimijat Pohjoismaissa, itsehallintoalueilla ja Baltian maissa. Hankkeille on eduksi, että mukana on toimijoita eri koulutustasoilta ja sektoreilta.

Toimintaan tulee osallistua vähintään 3 yhteistyökumppania 3 eri osallistujamaasta. Hanketuki kattaa korkeintaan 50 % kustannuksista.

Nordplus Horisontal -ohjelmassa tuetaan mm.

 • työpajoja, seminaareja ja konferensseja
 • selvityksiä, tutkimuksia ja tilastohankkeita
 • hankkeita, joissa hyödynnetään koulutusalan tutkimustuloksia
 • kielten opiskeluun, opetus- ja käännösmateriaaliin liittyvää innovatiivista materiaalituotantoa
 • uusien kurssimoduulien kehittämistä uusien oppimis- ja opetusmenetelmien avulla
 • julkaisuja, tulosten levitystä ja kokemuksenvaihtoa koulutuksen alalta

Vuoden 2019 hakuaika päättyy 1.2.2019!

Paperikopioita ei tarvitse toimittaa.