Katso myös

OPH: Nordplus-uutisia

Portti Pohjolaan -logo

Nordplus-logo

aloitus_junior_480x262.jpg

Kuva: Siv B. Systad | Norplus

Nordplus Junior

Nordplus Junior on Pohjoismaiden ja Baltian välistä oppilas- ja opettajavaihtoa sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä tukeva ohjelma. Ohjelmaan voivat osallistua esi- ja peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, oppisopimuskoulutusta järjestävät oppilaitokset sekä kouluopetuksen parissa toimivat organisaatiot.

Nordplus Junior -ohjelmamaat ovat Pohjoismaat, itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti, sekä Baltian maat.

Yhteistyö voi olla kahden tai useamman koulun välistä ja sen tavoitteena on edistää osallistujien aktiivista oppimista.

Ohjelman tavoitteina on

  • vahvistaa yhteistyötä ja verkostoja esikoulujen, peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välillä
  • tukea opetuksen laatua, luovuutta ja uudistumista
  • mahdollistaa oppimisen kaikille; edistää yhdenvertaista oppimista osallistavan opetuksen avulla
  • vahvistaa pohjoismaisia kieliä, sekä tietoa ja tuntemusta pohjoismaisista ja balttialaisista kielistä ja kulttuureista
  • edistää koulujen ja työelämän välistä yhteistyötä

Osallistuvat oppilaitokset valitsevat keskuudestaan koordinaattorin, joka hakee tukea koko hankkeelle. Koordinaattori vastaa tuen hallinnoinnista koko sopimuskauden ajan.

Osallistujien, joilla on erityistarpeita, kulut voidaan korvata 100 prosenttisesti.

Nordplus Junior -ohjelman vuosibudjetti on n. 2,5 miljoonaa euroa.