Kuva: Siv B. Systad | Nordplus

Nordplus-logo

Luokkavaihdot

Nordplus Junior –ohjelman luokkavaihdot ovat kahden tai useamman luokan tai ryhmän välistä teematyöskentelyä oman valinnan mukaan huomioiden ohjelman tavoitteet.

Osallistuvia maita/itsehallintoalueita on oltava vähintään kaksi. Esimerkiksi Suomen ja Ahvenanmaan välinen yhteistyö täyttää kriteerin. Toiminnalla tulee olla pedagoginen sisältö sekä yhteys opetussuunnitelmaan.

Vaihdot voivat kestää viikosta kolmeen viikkoon mukaan lukien matkapäivät yhden tai jopa kolmen vuoden aikana. Hankkeet alkavat pääsääntöisesti 1.8. Tieto rahoituksesta on selvillä toukokuun alussa.

Tukea myönnetään korkeintaan kolmellekymmenelle oppilaalle ja kahdelle mukana seuraavalle opettajalle kymmentä oppilasta kohti.

Liikkuvuustuki kattaa oppilaiden ja opettajien matkat sekä opettajien ja muun opetushenkilöstön ylläpidon kohdemaassa (n. 355 euroa/vko). Mikäli matkakulut jäävät tukea pienemmäksi myönnetyn henkilömäärän toteutuksen jälkeen, voi jäljellejäävää tukea käyttää muihin hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.