Opettajavaihdot Nordplus Junior -ohjelmassa

Nordplus Junior –ohjelman opettajavaihtoon voi sisältyä

  • kollegan työn seuraamista (job shadowing)
  • kumppanimaan/-maiden koulutusjärjestelmän omaksumista
  • opettamista tai osallistumista koulutuksiin

Vaihto tapahtuu kahden tai useamman koulun välillä on kestoltaan 1 vko - 1 vuosi.

Osallistuvia maita/itsehallintoalueita on oltava vähintään 2. Esimerkiksi Suomen ja Ahvenanmaan välinen yhteistyö täyttää tämän kriteerin.

Tuki kattaa opettajien matkat maataulukon mukaisesti (ks. Nordplus Handbook)ja korvaa elinkustannuksia kohdemaassa (n. 355 euroa/vko).

Opettajat voivat hakea tukea myös valmisteleviin vierailuihin.