aloitus_higher_480x262.jpg

Kuva: Mauricio Pavez | Nordplus

Nordplus Korkeakoulutus

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelma tukee opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta sekä hanke- ja verkostoyhteistyötä korkeakoulutuksen alalla Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Ohjelman tarkoituksena on luoda yhteistyötä ohjelmaan osallistuvien korkeakoulujen välillä vaihtojen, kokemuksien, hyvien käytäntöjen sekä innovatiivisten tulosten kautta. Ohjelma tukee myös korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Ohjelman yhteiset tavoitteet 2018-2022:

  • vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä,
  • luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin,
  • tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä,
  • tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja innovaatioiden kehitystä,
  • edistää pohjoismaista kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä,
  • lisätä pohjoismaisten kielten osaamista ja ymmärrystä (ensisijaisesti tanska, norja ja ruotsi), erityisesti lasten ja nuorten parissa,
  • innostaa oppimaan ja ymmärtämään Pohjolan kieliä