aloitus_higher_480x262.jpg

Kuva: Mauricio Pavez | Nordplus

Nordplus Korkeakoulutus

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelma tukee opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta sekä hanke- ja verkostoyhteistyötä korkeakoulutuksen alalla Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Ohjelman tarkoituksena on luoda yhteistyötä ohjelmaan osallistuvien korkeakoulujen välillä vaihtojen, kokemuksien, hyvien käytäntöjen sekä innovatiivisten tulosten kautta. Ohjelma tukee myös korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Päämäärät Nordplus Korkeakoulutus
-ohjelmassa 2012-2016

  • edistää yhteistyötä korkeakoulujen välillä, luoda verkostoja kokemusten, hyvien käytäntöjen ja innovatiivisten tulosten vaihdolle
  • edistää yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden organisaatioden välillä korkeakoulutuksen alalla
  • edistää yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän välillä