Hakijalle

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelman liikkuvuus-, hanke- ja verkostoyhteistyötukea haettaessa hakemuksen tekee osapuolten keskuudestaan valitsema koordinaattori, joka myös vastaa myönnetystä tuesta koko sopimuskauden ajan.

Koordinaattoreina voivat toimia vain yliopistot/korkeakoulut.

Hanke- ja verkostoyhteistyössä on oltava mukana vähintään kolme yhteistyökumppania kolmesta eri osallistujamaasta.

Osallistujien, joilla on erityistarpeita, kulut voidaan korvata 100 prosenttisesti. Tukea voi hakea myös normaalin hakuajan ulkopuolella. Hakemus lähetetään suoraan Opetushallitukseen, hyvissä ajoin ennen vaihtoa. Lääkärintodistus tulee liittää hakemukseen. Ylimääräistä tukea voidaan myöntää esim. saattajalle, tulkille tms.

Hakeminen

Seuraava haku päättyy 1.2.2019. Hakemus jätetään sähköisesti Espresso-järjestelmän kautta. Lisätietoja hakemisesta Nordplusonlinesta.