Osallistujalle

Opetushallitus lähettää hyväksytyille Nordplus Korkeakoulutus -ohjelman hankkeille rahoitussopimukset. Allekirjoitetut sopimukset palautetaan Opetushallitukseen, jonka jälkeen tuki maksetaan koordinoivan korkeakoulun tilille. Koordinaattori vastaa tuesta ja sen jakamisesta verkoston sisällä sekä huolehtii raportoinnista sopimuskauden päätyttyä.

Sopimuskausi alkaa 15. kesäkuuta ja päättyy raportin jättämiseen tai viimeistään 1. lokakuuta seuraavana vuonna. Raportti on jätettävä 30 päivän kuluessa sopimuskauden päättymisestä. Viimeinen jättopäivä on näin ollen 1. marraskuuta.