NSS etusivu kuva
Kuva: Pirita Juppi

NORTH-SOUTH-SOUTH

Higher Education Institution Network Programme

North-South-South-ohjelma on päättynyt ja sen kautta ei rahoiteta uusia hankkeita. NSS-ohjelma yhdistyi keväällä 2016 lanseeratun HEI ICI -ohjelman kanssa.

North-South-South Higher Education Institution Network Programme -ohjelma tuki suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita. Ohjelman pääpaino oli opiskelija- ja opettajaliikkuvuudessa.

Ohjelmarahoituksella tuettiin kehitysyhteistyövaroin korkeakoulujen muodostamia verkostoja. North-South-South-ohjelma alkoi pilottina vuonna 2004 (North-South) ja viimeiset rahoitetut hankkeet päättyivät vuoden 2016 lopussa.

Ohjelman tavoitteena oli kehittää suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen yhteistyötä ja siten vahvistaa korkeakoulutuksen kapasiteettia ja inhimillisiä voimavaroja. Ohjelma tuki osaltaan YK:n vuosituhatjulistuksen ja Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista. NSS-ohjelmalla oli tärkeä rooli korkeakoulujen kansainvälisyysstrategioiden tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitysmaiden korkeakoulujen kansainvälistymisen sekä keskinäisen yhteistyön lisäämisen parissa.

Hankemuotoisella ohjelmarahoituksella tuettiin:

  • Vastavuoroista opettaja- ja opiskelijavaihtoa
  • Yhteisiä intensiivikursseja etelän kumppanimaiden korkeakouluissa
  • Suomen ja kumppanimaiden korkeakoulujen keskinäistä verkostoitumista tukevia toimia (hallinnolliset vierailut sekä verkostotapaamiset)
  • Verkostoyhteistyön tulosten jakamista

Ohjelmaan kelpoisia osallistujia olivat Suomen korkeakoulujen lisäksi korkeakoulut kaikista niistä maista, jotka ovat OECD:n määritelmän mukaisia julkisen kehitysrahoituksen (Official Development Assistance, ODA) vastaanottamiseen kelpoisia maita. Valinnoissa etusijalla olivat vähiten kehittyneet maat (ODA) sekä Suomen pitkäaikaiset yhteistyömaat.