Lue lisää

FIRST-ohjelmasta

Muualla verkossa

Luettelo mahdollisista vaihtoyliopistoista
Arktisen yliopiston sivuilla

Hakijalle

Oppilaitokset hakevat rahoitusta liikkuvuuteen Opetushallitukselta erillisen ohjeistuksen mukaan. Oppilaitokset maksavat myönnetystä rahoituksesta apurahan sekä omille lähteville opiskelijoilleen että oppilaitokseen saapuville opiskelijoille.

Perustietoa north2north-liikkuvuudesta

 • Vaihto-opiskelun tulee liittyä pohjoisuuteen tai arktisuuteen.
 • Opiskelijavaihdon apurahat on tarkoitettu vähintään toisen vuoden perustutkinto-opiskelijoille. Perustelluissa tapauksissa myös jatko-opiskelija voi hakea north2north-apurahaa. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti, ja asiassa suositellaan oltavan yhteydessä vastaanottavaan tahoon jo ennen hakua.
 • Vaihdon kesto on pääsääntöisesti 3–12 kk.
 • Apuraha määräytyy vaihdon pituuden ja kohdemaan mukaisesti. Lähtevien opiskelijoiden apurahat ovat 1500-2000€ ja saapuvien opiskelijoiden 3000€ / lukukausi.
 • Oppilaitos voi anoa apurahoja myös Venäjältä ja Pohjois-Amerikasta saapuville opiskelijoille. Lähtijät Suomesta asetetaan valinnoissa etusijalle.
 • north2north-ohjelmaan osallistuvat oppilaitokset voivat hakea FIRST+-ohjelmasta liikkuvuustukea Venäjällä sijaitsevien kumppanikorkeakoulujen opiskelijoille.
 • Suomesta muualle suuntautuvaan vaihtoon voivat hakea
  • opiskelijat, joilla on Suomen kansalaisuus
  • muun maan kansalaiset, jotka suorittavat tutkintoa Suomessa (ei kuitenkaan omaan kotimaahan suuntautuvaan vaihtoon)
 • Suomeen suuntautuvaan vaihtoon voivat hakea Venäjältä ja Pohjois-Amerikasta
  • opiskelijat, jolla on opiskelumaansa kansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa

Mikäli vaihtopaikkoja on tarjolla enemmän kuin n2n-apurahoja voidaan myöntää, korkeakoulu voi lähettää opiskelijoitaan ohjelman kiintiössä käyttäen omia apurahojaan.