Hakijalle


Hakukuulutus lähetetään ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tammikuussa. Korkeakoulut järjestävät haun opiskelijoilleen ja lähettävät Opetushallitukseen hakemusten priorisoinnin maaliskuun alussa. Opetushallitus tekee lopulliset päätökset Suomessa opiskelijoille myönnettävistä apurahoista maaliskuun loppuun mennessä.

Perustietoa hausta

 • Vaihto-opiskelun tulee liittyä pohjoisuuteen tai arktisuuteen.
 • Opiskelijavaihdon apurahat on tarkoitettu vähintään toisen vuoden perustutkinto-opiskelijoille. Perustelluissa tapauksissa myös jatko-opiskelija voi hakea north2north-apurahaa. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti, ja asiassa suositellaan oltavan yhteydessä vastaanottavaan tahoon jo ennen hakua.
 • Vaihdon kesto on pääsääntöisesti 3–12 kk. – Mikäli oppilaitos anoo opiskelijalle apurahaa lyhyemmäksi ajaksi, asia käsitellään tapauskohtaisesti ja hakemuksessa pyydetään kertomaan perustelut lyhyemmälle vaihdolle.
 • Apuraha määräytyy vaihdon pituuden ja kohdemaan mukaisesti apurahataulukon mukaan.
 • Oppilaitos voi anoa apurahoja myös Venäjältä Suomeen vaihtoon saapuville opiskelijoille. Lähtijät Suomesta asetetaan valinnoissa etusijalle.
 • north2north-ohjelmaan osallistuvat oppilaitokset voivat hakea FIRST-ohjelmasta liikkuvuustukea Luoteis-Venäjällä sijaitsevien kumppanikorkeakoulujen opiskelijoille. Saapuvia apurahansaajia valittaessa asetetaan etusijalle venäläiset korkeakoulut, jotka eivät ole FIRST-ohjelman piirissä.
 • Suomesta muualle suuntautuvaan vaihtoon voivat hakea
  • opiskelijat, joilla on Suomen kansalaisuus
  • muun maan kansalaiset, jotka suorittavat tutkintoa Suomessa (ei kuitenkaan omaan kotimaahan suuntautuvaan vaihtoon)
 • Suomeen suuntautuvaan vaihtoon voivat hakea Venäjältä
  • opiskelijat, jolla on Venäjän kansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa

Myöntöperusteet

Apurahoja myönnettäessä noudatetaan seuraavia kriteerejä:

 • Ohjelman painopisteet ja vaihto-opintojen yhteys pohjoisuuteen tai arktisuuteen
 • Tasapuolinen jakauma lähettävien oppilaitosten kokoon nähden
 • Pohjois-Amerikkaan suuntaavien opiskelijoiden osalta vaihtokohteen kiintiöt
 • Kohdemaiden osalta alueellinen tasapaino, ts. hyväksytään myös muualle kuin Pohjois-Amerikkaan kohdistuvia vaihtoja.

Mikäli vaihtopaikkoja on tarjolla enemmän kuin n2n-apurahoja voidaan myöntää, korkeakoulu voi lähettää opiskelijoitaan ohjelman kiintiössä käyttäen omia apurahojaan. Oppilaitoksia pyydetään haun yhteydessä ilmoittamaan, onko niillä mahdollisuus tukea opiskelijoitaan siinä tapauksessa, ettei kaikille ole osoittaa OPH:n apurahaa. (Tietoa käytetään waiverien allokointiin, eikä se ei vaikuta apurahojen jakoon oppilaitosten kesken).