Opettajat ilman rajoja -logo

Hakijalle

Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisohjelma on suunnattu suomalaisille kansalaisjärjestöille. Mukaan valitut järjestöt valitsevat vapaaehtoiset järjestöjen koulutusalan kehitysyhteistyöhankkeisiin yhteisen haun kautta.

Vapaaehtoisjaksolle haku

Haku vuoden 2016 vapaaehtoispaikkoihin on päättynyt. Lisätietoja vapaaehtoiselle -sivulta.

Järjestöhaku

Kaikki järjestöt ovat hakukelpoisia, eivät ainoastaan koulutusalalla toimivat. Vuoden 2016 haussa olivat järjestöjen koulutukseen liittyvät projektit laajasti nähtynä. Rahoitusta myönnetään ohjelmasta ainoastaan apurahoihin, eli vapaaehtoisen lähettämiseen ja oleskeluun liittyviin kustannuksiin

Järjestöllä voi olla olemassa oleva projekti joka saa ulkopuolista rahoitusta, tai kyseessä voi olla projekti tai jo vakiintunutta toimintaa, jota toteutetaan järjestön omarahoituksella.

Vapaaehtoisjakson tulee olla kestoltaan vähintään 3 kk, ajoittuen huhti-marraskuun 2016 välille. Vuoden 2016 haun kautta pystytään rahoittamaan noin 18 vapaaehtoista.

Lähettävän, suomalaisen järjestön projektin tulisi tukea esimerkiksi oppimista ja koulutuksen kehittämistä, koulutuksen laadun parantamista, opettajan koulutusta tai opetusmenetelmien kehitystyötä.

Vapaaehtoisen opettajan erityisalaa ei olla rajattu, työtehtäviin voi liittyä esimerkiksi:

 • Opetussisältöjen -ja menetelmien kehittämistä
 • Uusien materiaalien käyttöönottoa tai kehittämistä
 • Koulun hallinnon ja opintopalveluiden kapasiteetin vahvistamista
 • Yritysyhteistyön tukemista
 • Oppilaiden erilaisten taitojen kerryttämistä mm. kielten opettamista
 • Erityisopetukseen liittyvän tiedon ja tietoisuuden lisäämistä ja osallistamisen tukemista
 • Pakolaisleireillä tarjottavan opetuksen kehittämistä
 • Tiedon levittämistä omasta työstä eri kanavia pitkin esim. bloggaamalla.

Maat

 • Järjestöjen kumppanimaiden tulee olla ODA-kelpoisia: OECD:n määritelmän mukaisia julkisen kehitysrahoituksen vastaanottamiseen kelpoisia maita (Official Development Assistance).
 • Maarajausta ei ole, toivottavaa olisi että suomalaisen järjestön kumppanijärjestö toimisi maassa, jossa on Suomen edustusto (ei kuitenkaan kelpoisuuskriteeri, hakemuksen laatu ratkaisee).
 • Katso myös ulkoministeriön laatimat maaohjelmat pitkäaikaisille kumppanimaille.

Hakeminen

 • Järjestöille suunnattu Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisohjelman haku on päättynyt, määräaika hakemuksille oli 8.2.2016.
 • Tutustu tarkempaan hakuohjeistukseen (pdf).
 • Järjestöille suunnattu hakuinfo järjestettiin etäyhteyden kautta keskiviikkona 27.1.2016. Tutustu infon esitykseen (pdf).

Hakemuksen osat

 1. Sähköinen verkkolomake: järjestön perustiedot, haettavat vapaaehtoisjaksot, vapaaehtoisen valintaprosessi järjestössä (liitteiksi kohdat 2,3 ja 4).
 2. Projektikuvaus, max 1 A4: kuvaus järjestön projektista.
 3. Työsuunnitelma, max 1 A4: Vapaaehtoiselle opettajalle suunnitellut työtehtävät, ”työpaikkailmoitus”, joka tulee myös CIMOn verkkosivuille jos järjestö tulee valituksi. Työsuunnitelmassa tulee käydä ilmi myös miten ohjaus on suunniteltu.
 4. Järjestön viimeisin tilinpäätös.