poik_ohj_kieltenopp_AA.jpg

Kuva: Antero Aaltonen

Kieltenoppiminen

Kieltenoppimisen poikittaisohjelman (Languages, KA2) tavoitteena on tukea kielten oppimista ja kielellistä monimuotoisuutta jäsenvaltioissa ja vastata opetus- ja koulutustarpeisiin useammalla kuin yhdellä alaohjelman alueella.

Toiminnosta rahoitetaan kolmentyyppisiä hankkeita:

  1. monenvälisiä hankkeita,
  2. verkostoja ja
  3. täydentävät toimintoja

Monenväliset hankkeet

Monenvälisissä hankkeissa voidaan kehittää esimerkiksi uutta kieltenopetusmateriaalia, kielitaidon testaamisessa käytettäviä työkaluja sekä menetelmiä kieltenopiskeluun motivoimiseksi.

  • Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta, ja niissä tulee olla mukana vähintään 3 ohjelmaan osallistuvaa maata ja 3 partneria.
  • Enimmäistuki hankkeille on 200 000 euroa vuodessa, kuitenkin enintään 400 000 euroa per hanke. Kolmansien maiden yhteinen enimmäistuki on 25 000 euroa/hanke.

Verkostot

Verkostot voivat tukea kieliin liittyvän politiikan toteuttamista ja kielellisen monimuotoisuuden edistämistä sekä tukea tiedonvaihtoa hyvistä käytännöistä jainnovatiivisista kieltenopetusmenetelmistä. Ne voivat myös levittää aiempien hankkeiden tuloksia uusille käyttäjäryhmille.

  • Verkostojen kesto voi olla enintään 3 vuotta ja niissä tulee olla mukana vähintään 5 partneria viidestä ohjelmaan osallistuvasta maata.
  • Enimmäistuki on 150 000 euroa vuodessa. Kolmansien maiden yhteinen enimmäistuki on 25 000 euroa/hanke.

Täydentävät toiminnot

Täydentävillä toimilla tuetaan viestintätoimintaa sekä tapahtumia, joiden tavoitteena on olemassa olevien tuotteiden levittäminen ja hyödyntäminen.

  • Hankkeiden kesto voi olla enintään 1 vuosi.
  • Enimmäistuki on 150 000 euroa/hanke.

Komission alaisuudessa oleva Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Executive Agency, EACEA) hoitaa hakuun liittyvän neuvonnan ja hallinnoinnin sekä hankkeiden seurannan.

Lisätietoja

Hannele Nevalampi