Kuva: Satu Haavisto

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

Opintovierailulle osallistuminen

Huom! Opintovierailut-ohjelma on päättynyt, eikä siihen ole enää hakuaikoja. Voit tutustua Erasmus+ -ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Vierailuille voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Lukuvuoden 2013-2014 hakukierrokset järjestetään seuraavasti:

  • Ensimmäinen hakukierros päättyi 28.3.2013 (haku vierailuille, jotka järjestetään 1.9.2013-28.2.2014)
  • Toinen hakukierros päättyy 15.10.2013 (haku vierailuille, jotka järjestetään 1.3.2014-30.6.2014)

Suomessa myönnetään vuosittain n. 45–50 apurahaa.

Kaikki järjestettävät vierailut on kuvattu sähköisessä vierailukatalogissa. Apurahaa voi hakea vain katalogissa julkaistuihin opintovierailuihin, ei itse suunniteltuihin opintomatkoihin tai muihin vierailuihin. Apuraha kattaa pääsääntöisesti kaikki vierailusta aiheutuvat kulut (matkat, majoituksen, ruokailun).

Valintaperusteet

CIMOn käyttämät ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hakemukset. Arvioinnissa huomioidaan vain hakemuksessa esitetyt perustelut, joten on tärkeää vastata kaikkiin hakemuksen kysymyksiin. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota:

  • oman työnkuvan nivoutumiseen vierailun teemaan ja vierailusta mahdollisesti saatavaan hyötyyn
  • hakijan motivaatioon ja kielitaitoon
  • kokemusten ja tiedon jakamiseen vierailun jälkeen ja vierailun mahdollisiin kerrannaisvaikutuksiin.

Valinnassa pyritään huolehtimaan myös siitä, että

  • osallistujat tulevat tasaisesti eri puolilta maata ja erityyppisistä organisaatioista
  • suomalaiset osallistuisivat mahdollisimman laaja-alaisesti eri teemojen vierailuihin
  • ensisijaisesti tuetaan hakijoita, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta Opintovierailut-ohjelmasta
  • hakija, joka on saanut apurahan lukuvuonna 2011–2012 tai 2012–2013, ei voi saada apurahaa lukuvuonna 2013–2014.