Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

Katso myös

Opintovierailuiden teemaluettelo 2013-2014 (pdf)

Kokemuksia Opintovierailut-ohjelmasta

Muualla verkossa

Yrittäjyyskasvatuksen opintovierailu kirkasti Suomi-kuvaa

Leonardo-Luotaimen juttu Suomessa järjestetystä opintovierailusta

vierailulla

Kuva: Outi Lindroos

Opintovierailujen järjestäminen Suomessa

Onko organisaatiollasi ja alueellasi erityisosaamista tai kiinnostavia toimintamalleja koulutuksen alalla? Haluatko jakaa osaamistasi ja verkostoitua kansainvälisesti? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa foorumin keskustelulle, oppimiselle, keskinäiselle tiedonvaihdolle sekä verkostoitumiselle samasta aiheesta kiinnostuneiden eurooppalaisten koulutuksen asiantuntijoiden kesken.

Kuka voi toimia järjestäjänä?

Järjestäjänä voivat toimia esimerkiksi yksittäisten oppilaitosten edustajat, ryhmä paikkakunnan eri koulutuksen järjestäjiä, opetusalan viranomaiset, järjestöt, elinkeinoelämän organisaatiot ja ammattikorkeakoulut. Usein vierailun järjestämisvastuu on jaettu usean eri tahon välillä.

Vierailun kesto 3-5 päivää ja ohjelma muodostuu aiheeseen liittyvistä luennoista, keskustelutilaisuuksista, vierailuista kouluihin, yrityksiin ja eri organisaatioihin. Kaikki vierailukuvaukset kootaan tammikuussa 2012 ilmestyvään sähköiseen vierailukatalogiin.

Suomessa järjestetään vuosittain 5-6 vierailua. CIMO valitsee vierailujen järjestäjät sekä tukee ja kouluttaa järjestäjiä vierailujen toteutuksessa. CIMO solmii vierailujärjestäjien kanssa yhteistyösopimuksen ja myöntää rahallista tukea vierailun järjestämiseen.

Vierailun järjestäminen pähkinänkuoressa

  • vierailun järjestäjä suunnittelee vierailun sisällön ja vastaa käytännön järjestelyistä (tiedottaminen, vierailukohteiden sopiminen jne.)
  • vierailun pituus on korkeintaan 5 arkipäivää, osallistujia on noin 10–15
  • osallistujat saavat lähtömaastaan apurahan, joka kattaa matkat, majoituksen ja muita vierailusta aiheutuvia kuluja
  • vierailun voi toteuttaa 1.9.2013–31.5.2014 välisenä aikana, oppilaitosten loma-aikoja lukuun ottamatta.

Vierailujen aihepiirit

Vierailun aikana keskitytään johonkin koulutuksen erityisteemaan. Teemoina voivat olla esimerkiksi koulutuksen laatu, oppilashuolto, ohjaus ja neuvonta, koulupudokkaat, opettajankoulutus, kouluturvallisuus, yrittäjyyskasvatus, monikulttuurisuus tai aikuiskoulutus.

Opintovierailut jaotellaan viiden yleisen teeman alle. Teemojen tarkemmat kuvaukset voi lukea teemaluettelosta.