poikittaisohjelma_tiet_ja_vie_SH.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelman (Information and communication technologies, ICT, KA3) tavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien, elinikäiseen oppimiseen sovellettavien innovatiivisten sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä.

Tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelman kautta rahoitetaan kahdentyyppisiä hankkeita:

  1. monenvälisiä yhteistyöhankkeita ja
  2. verkostohankkeita.

Monenväliset hankkeet

Monenvälisten yhteistyöhankkeiden tavoitteena on innovatiivisten menetelmien, sisältöjen, palvelujen, pedagogiikan ja hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen.

  • Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta ja niissä tulee olla mukana vähintään 3 maata.
  • Enimmäistuki hankkeille on 200 000 euroa vuodessa, kuitenkin enintään 400 000 euroa per hanke.

Verkostot

Verkostojen tavoitteena on tukea tiedonjakamista sekä lisätä näkyvyyttä ja tietoisuutta tieto- ja viestintätekniikan hyödyistä ja vaikutuksista sekä edistää sen tehokasta käyttöä. Lisäksi tavoitteena on linkittää erilaisia oppimisympäristöjä toisiinsa tieto- ja viestintätekniikan avulla sekä lisätä innovatiivisuutta ja luovuutta.

  • Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta ja niissä tulee olla mukana vähintään viisi partneria viidestä ohjelmaan osallistuvasta maasta.
  • Enimmäistuki hankkeille on noin 150 000 euroa vuodessa.

Komission alaisuudessa oleva Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Executive Agency, EACEA) hoitaa hakuun liittyvän neuvonnan ja hallinnoinnin sekä hankkeiden seurannan.

Lisätietoja

Tiina Pärnänen