llp_tuotteiden_levitys560x262px_SH.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Tuotteiden levitys ja hyödyntäminen

Tuotteiden levityksen ja hyödyntämisen poikittaisohjelma (Dissemination and Exploitation of Results, KA 4) tukee LLP-ohjelmassa ja sitä edeltävissä ohjelmissa syntyneiden tuotteiden ja hyvien käytäntöjen jakamista ja käyttöönottoa.

Tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen kehittäminen tuotteiden levitykselle, ohjelmien välinen yhteistyö ja eurooppalaisten verkostojen tukeminen. Etusija annetaan hankkeille, jotka

  • kattavat useamman ohjelman elinikäisen oppimisen, kulttuurin, median, nuorison tai aktiivisen kansalaisuuden aloilta,
  • sitouttavat päätöksentekijöitä ja
  • osoittavat konkreettista, laajaa vaikuttavuutta.

Monenväliset hankkeet

Hankkeiden tulee tukea tuotteiden käyttöönottoa esimerkiksi

  • kartoittamalla levityksen ja käyttöönoton esteitä
  • kehittämällä menetelmiä tulosten hyödyntämiseen
  • tuottamalla tietoa (tilastoja, selvityksiä ja tutkimuksia) hankkeiden vaikuttavuudesta
  • hyödyntämällä hankkeiden tuloksia tehokkaammin päätöksenteon tukena
  • järjestämällä levitysseminaareja tai tuottamalla julkaisuja.

Etusija annetaan hankkeille, joilla tuetaan olemassa olevien verkostojen levitystoimintoja.

Hankkeiden kesto voi olla enintään 3 vuotta ja niissä tulee olla vähintään 3 partneria kolmesta eri maasta. Enimmäistuki on 150 000 euroa vuodessa, kuitenkin enintään 300 000 euroa per hanke.

Lisätietoja

Hannele Nevalampi, Tiina Pärnänen ja Outi Lindroos