Hakijalle

Ohjelmassa on jatkuva hakuaika. Ohjelma on Suomessa avoin kaikille korkeakouluille (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) ja opintoaloille.

Tuen anoo suomalaiskorkeakoulu, joka maksaa sen edelleen ohjelman kelpoisuusehdot täyttävälle tutkijalle.

Hakukuulutus (FI, EN) (pdf)

Hakuneuvontamateriaalit

IIE-Scholar Rescue Fund-ohjelman lanseeraus- ja hakuneuvontatilaisuus järjestettiin 16.3.2016 Helsingissä.

Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Video: Syrian Scholar Notes Global Accountability to Host Academic Refugees (International Education News, 3.2.2016)

IIE Scholar Rescue Fund (pdf)

James King, Assistant Director, IIE Scholar Rescue Fund

Video: IIE Gala 2015 Honoree | Scholar Rescue Fund (IIEglobal, Youtube 7.10.2015)

Application procedure for Finnish HEIs (pdf)

Sini Piippo, Ohjelma-asiantuntija, CIMO

Hakuohjeet korkeakoululle

Ohjelman kautta rahoitettavan tutkijan on hakeuduttava IIE-SRF:n potentiaalisten apurahansaajien listalle ja läpäistävä IIE-SRF:n valintakriteerit.

 • Mikäli korkeakoululla on jo tiedossaan SRF-jaksolle soveltuva tutkija:
  • Tutkijan tulee hakeutua IIE-SRF potentiaalisten apurahansaajien listalle.
  • Hakemukseen voidaan liittää alustava suositus vastaanottavalta korkeakoululta.
  • Korkeakoulu voi myös tiedustella potentiaalisen osallistujan kelpoisuutta alustavasti etukäteen IIE-SRF:ltä tai OPHlta.
 • Mikäli korkeakoulu etsii sopivaa tutkijaa SRF-jaksolle:
  • Listaus ohjelman kriteerit Suomessa täyttävistä tarjokkaista julkaistaan näillä sivuilla (rajoitettu, julkinen perustieto).
  • Korkeakoulu voi pyytää tarkempaa tietoa tiettyä ehdokasta koskien OPHsta (esim. CV, suositukset, julkaisut tai artikkelit).
  • IIE-SRF toimii välittäjänä yhteydenpidossa ehdokkaan kanssa, joissakin tapauksissa myös suora haastattelu on mahdollista järjestää.
 • Korkeakoulu vahvistaa OPHlle halukkuutensa vastaanottaa tietty tutkija ja hakee rahoitusta erillisellä hakulomakkeella OPHsta.
  • hakulomakkeessa vahvistetaan tutkimus- ja opetusjakson yksityiskohdat, kuten jakson pituus, opetus- ja tutkimustoiminnan sisältö, rahallinen ja ei-rahallinen tuki jne.
  • Ei-rahallinen / välillinen tuki voi pitää sisällään esimerkiksi työtilat ja tukitoimintoja, ammatillisen kehittymisen tukemista, konferenssiosallistumisia, kielikoulutusta, tukea asumisjärjestelyissä, ateriatukea, vakuutuksia ja / tai terveydenhuollon.
 • Tutkija vahvistaa vastaanottavansa paikan.
 • IIE-SRF vahvistaa Scholar Rescue Fund -jakson.
  • Korkeakoulu allekirjoittaa sopimuksen tutkijan vastaanottamisesta IIE-SRF:n kanssa.
 • OPH tekee rahoituspäätöksen.
 • Korkeakoulu maksaa tuen tutkijalle ja laskuttaa apurahan kalenterivuoden lopussa OPH:lta
 • IIE-SRF maksaa tuen korkeakoululle, joka maksaa sen edelleen tutkijalle.
 • Korkeakoulu on päävastuussa saapumiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä ja neuvonnasta, mutta se saa näihin apua sekä IIE-SRF:ltä että OPHlta. Keskeisiä ovat mm.
  • oleskelulupa
  • asumisjärjestelyt
  • vakuutukset.
 • Tutkijan asema määräytyy korkeakoulun sisäisten käytäntöjen mukaisesti ja jakson sisällöstä riippuen. Tutkija voi olla esimerkiksi vieraileva tutkija, opettaja tai muuta palkattua henkilökuntaa.
 • Korkeakoulun toivotaan nimittävän sekä hallinnollisen yhteyshenkilön että akateemisen mentorin SRF-jaksolle saapuvalle tutkijalle.

Hakuohjeet tutkijalle

Ohjelmaan voi hakeutua missä tahansa maassa oleskeleva tutkija.

Suomessa OPHn Scholar Rescue Fund -tuki on rajattu syyrialaisille ja irakilaisille tutkijoille, jotka ovat uransa alkuvaiheessa eli vastavalmistuneita tohtoreita tai tutkijoita, joilla on ollut vähäinen mahdollisuus hankkia työkokemusta tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutkija hakee IIE-SRF:ltä pääsyä potentiaalisten apurahansaajien listalle. Hakuaika on jatkuva. Hakija on kelpoinen ohjelmaan kun IIE-SRF ja OPH ovat arvioineet, että kelpoisuuskriteerit täyttyvät. Hakija voi myös pyytää IIE-SRF:ltä ja OPHlta alustavaa arviota ennen varsinaista hakemustaan.

Ohjelman yleiset kelpoisuuskriteerit (en)
Tarkempi ohjeistus apurahansaajaksi hakeutumisesta (en)

Usein kysytyt kysymykset (en)
Scholarrescuefund.org