suom_tyonant547x262.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Suomalaisille työnantajille

Suomalaisilla työnantajilla on mahdollisuus saada Opetushallituksen Suomea Suomessa -ohjelman kautta suomea puhuva ulkomainen yliopisto-opiskelija harjoittelijaksi.

Harjoittelujakso kestää 1–6 kuukautta tai enimmillään 18 kuukautta, jos työnantaja maksaa palkan. Suurin osa harjoittelijoista tulee Suomeen kesän aikana.

Suomea Suomessa -harjoittelija

Suomea Suomessa -harjoittelijat opiskelevat Suomen kieltä ja kulttuuria ulkomaisessa yliopistossa. Osalla suomi on pääaineena, osan pääaine on muulta alalta. He ovat yleensä opiskelleet suomea vähintään 2–3 vuotta. Myös vastavalmistuneet voivat hakea harjoitteluun.

Työtehtävät vaihtelevat työnantajasta riippuen. Sopivia toimia voivat olla

  • asiakaspalvelija
  • assistentti
  • leiriohjaaja
  • opettaja
  • kääntäjä
  • ym.

Työnantaja vastaa harjoittelun suunnittelusta ja harjoittelijan ohjauksesta.

Palkkaus

Mikäli työnantaja maksaa palkan, harjoittelijalle maksetaan alan työehtosopimuksen mukainen harjoittelijan palkka.

Jos työnantajan ei ole mahdollista maksaa palkkaa, Opetushallitus voi myöntää harjoittelijalle apurahaa 670 €/kk. Tällöin työnantajan tulee osallistua asumis- ja/tai ruokakustannuksiin. Yleensä edellytetään, että työnantaja tarjoaa harjoittelijalle asunnon.

Miten harjoittelijaa haetaan?

Työnantaja täyttää Opetushallituksen sähköisen paikkatarjouslomakkeen. Lomake on englanninkielinen, mutta Suomea Suomessa -ohjelmassa se täytetään suomeksi.

Paikkatarjouslomake kannattaa täyttää ja lähettää Opetushallitukseen hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua.

  • Paikkatarjouksia otetaan vastaan ympäri vuoden
  • Paikkatarjoukset julkistetaan opiskelijoille Opetushallituksen verkkopalvelussa helmikuun alussa. Tammikuun loppuun mennessä tehdyt paikkatarjoukset ehtivät mukaan Opetushallituksen verkkopalvelussa julkaistuun hakuun. Myöhemmin tehtyihin paikkatarjouksiin tai sellaisiin, joissa aloitusaika on hyvin aikaisin keväällä, etsitään ehdokkaat erillishaulla.

Opetushallitus lähettää työnantajalle yhden tai useamman hakijan hakemukset, ja työnantaja tekee lopullisen valinnan harjoittelijasta.

Opetushallitus opastaa harjoittelijaa Suomeen tulemiseen liittyvissä asioissa, kuten oleskelulupa-asioiden hoitamisessa.

Harjoittelun päätyttyä työnantaja täyttää arviointilomakkeen harjoittelusta.

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot

CIMOn paikkatarjouslomake

Arviointilomake