suomal_yliop547x262.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Suomalaisille yliopistoille

Suomen kielen ja kulttuurin alalla Opetushallitus tekee yhteistyötä suomalaisten yliopistojen kanssa välittämällä ulkomaisia apurahansaajia yliopistoihin sekä tarjoamalla yliopistoille mahdollisuuden järjestää kielikursseja Suomessa.

Ulkomainen stipendiaatti

Suomalaiset yliopistot voivat saada Opetushallituksen kautta ulkomaisia jatko-opiskelijoita tai tutkijoita, jotka suorittavat omaa tutkimustaan ja samalla täydentävät laitoksen tutkimusta. Stipendiaatit ovat Suomen kielen ja kulttuurin tai suomalais-ugrilaisten kielten alalta.

Lisäksi on olemassa erillinen sukukansaohjelma, jonka kautta voi saada Venäjän suomalais-ugrilaisella alueella toimivasta yliopistosta jatko-opiskelijan tai tutkijan stipendiaatiksi.

Kurssien järjestäminen

Suomalaiset yliopistot voivat järjestää ulkomaisille korkeakouluopiskelijoille Suomen kielen ja kulttuurin kursseja.

Opetushallitus vastaa kurssien haku- ja valintaprosessista. Yliopistot vastaavat kurssien sisällöistä, opetuksesta ja käytännön järjestelyistä.