suomen_k_apur_jatko547x262.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Suomen kielen apurahat jatko-opiskelijoille ja tutkijoille

Opetushallitus myöntää apurahoja ulkomaisille jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka tekevät tutkimustaan ulkomaiselle yliopistolle. Apurahaa voi saada joko jatko-opintoihin tai tutkimukseen suomalaisessa yliopistossa tai lyhyitä opintovierailuja varten.

Apurahat on tarkoitettu ulkomaisten yliopistojen jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka opiskelevat/tutkivat

 • Suomen kieltä tai kulttuuria tai
 • suomalais-ugrilaisia kieliä.

Apurahat 3–12 kuukaudeksi

Apurahaa jatko-opintoihin tai tutkimukseen suomalaisessa yliopistossa voidaan myöntää 3–12 kuukaudeksi. Apurahan suuruus on 1500 €/kuukausi. Opetushallitus ei korvaa erikseen matka- tai muita kustannuksia.

Miten apurahaa haetaan?

Vastaanottava laitos hakee jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden apurahaa. Apurahaehdokkaan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen laatimista yhteydessä isäntälaitokseen ja lähettää sinne suomen- tai englanninkielinen

 • tutkimussuunnitelma (2–3 sivua; johdanto, päämäärät, työsuunnitelma, -menetelmät, odotettavissa olevat tulokset)
 • tutkimuksen ohjaajan suositus (kotiyliopistosta)
 • CV, joka sisältää mm. aiemmat opinnot, julkaisut, aiemman oleskelun Suomessa
 • kopio tutkintotodistuksesta
 • vastaanottavan laitoksen perustelu

Suomalainen laitos lähettää hakulomakkeen liitteineen Opetushallitukseen. Hakemus käsitellään Opetushallituksessa asiantuntijoiden avustuksella. Opetushallitus lähettää päätöksen apurahasta hakemuksen tehneelle laitokselle; jatko-opiskelija/tutkija saa kopion päätöksestä.

Haku on kaksi kertaa vuodessa: ensimmäinen haku päättyy 30.4. ja toinen 31.10.

Hakulomake 312 kuukauden apurahaa varten (doc)
Huom. laitos hakee, ei jatko-opiskelija itse!

Apurahat 1–4 viikoksi

Jatko-opintoihin tai tutkimukseen liittyviä lyhyitä vierailuja varten voidaan myöntää apurahaa 1–4 viikoksi. Apurahan suuruus on 375 €/viikko.

Apurahaan oikeuttavia vierailuja voivat olla esim.

 • arkistokäynnit
 • seminaarit
 • haastattelut
 • ohjaustapaamiset.

Apurahaa ei voi saada pelkkää konferenssimatkaa varten, vaan vierailuun pitää sisältyä muuta jatko-opintoihin tai tutkimukseen liittyvää työskentelyä.

Miten apurahaa haetaan?

Jatko-opiskelija tai tutkija hakee itse apurahaa vähintään kaksi kuukautta ennen suunnitellun apurahakauden alkua.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi vierailun tarkoitus ja sen merkitys jatko-opinnoille tai tutkimukselle ja esim. mahdollisen seminaarin sisältö.

Hakemuksen liitteet (suomen- tai englanninkielisinä)

 • hakijan perustelu
 • tutkimussuunnitelma
 • tutkimuksen ohjaajan suositus
 • CV, joka sisältää mm. suoritetut tutkinnot, mahdolliset aiemmat apurahat Suomeen, muun aiemman oleskelun Suomessa

Mikäli hakija ei ole saanut apurahahakemuksen kannalta ajoissa esim. hyväksymisilmoitusta seminaariin osallistumisesta tai muuta vahvistusta Suomesta, hän voi hakea apurahaa ehdollisesti: hän ilmoittaa hakemuksessaan, että vahvistus on vielä saamatta ja lupaa toimittaa sen myöhemmin Opetushallitukseen. Mikäli hän ei saa vahvistusta, hänen tulee peruuttaa hakemuksensa.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen riitta.uotila (at) oph.fi tai postitetaan Opetushallitukseen osoitteeseen

Opetushallitus/Suomen kielen jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden apuraha
PL 380
FI-00531 Helsinki
Finland.

Apurahakauden päätteeksi jatko-opiskelija tai tutkija lähettää Opetushallitukseen vapaamuotoisen raportin, joka sisältää apurahakauden keskeiset tulokset.

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot

Hakulomake 1–4 viikon vierailua varten (doc)