SKK ulkomaisille opiskelijoille

Kuva: Johanna Kokkola

Ulkomaisille opiskelijoille

Opetushallitus tukee monin tavoin ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoita, jotta he voisivat vahvistaa suomen kielen taitoaan ja tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kielikurssit

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit Sukukansakurssi Kääntäjäkurssi
Kuka voi hakea? ulkomaisen yliopiston Suomen kielen ja kulttuurin opiskelija Venäjän suomalais-ugrilaisella alueella toimivan yliopiston Suomen kielen ja kulttuurin opiskelija kääntäjän työhön suuntautunut Suomen kielen ja kulttuurin opiskelija tai vastavalmistunut
Missä? Suomessa Venäjällä: Komissa, Marissa, Mordvassa tai Udmurtiassa Suomessa
Järjestäjät Opetushallitus ja suomalainen yliopisto Opetushallitus ja Venäjän suomalais-ugrilaisella alueella toimiva yliopisto Opetushallitus ja FILI
Milloin? joka kesä joka kesä joka toinen kesä

Harjoittelu

Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua Suomen yhteiskuntaan ja työelämään Suomea Suomessa -harjoitteluohjelman kautta. Harjoittelu tapahtuu suomalaisilla työpaikoilla tai suomalaisissa perheissä ja kestää enintään kuusi kuukautta.

Opiskelija ei voi samana vuonna osallistua sekä kesäkurssille että Suomea Suomessa -harjoitteluun.

Apurahat

Suomen kielen ja kulttuurin maisteritason opiskelijat voivat hakea Opetushallituksesta apurahaa loppuvaiheen opintoihin suomalaisessa yliopistossa. Opiskelija hakee opiskeluoikeutta vastaanottavalta yliopistolta. Apurahan kesto on yksi lukukausi.

Alumnit

Ulkomaisista yliopistoista valmistuneille, Suomen kieltä ja kulttuuria opiskelleille sekä opintojen loppuvaiheessa oleville on oma sähköpostilista suomi-alumnit.