SKK kääntäjäkurssit

Kuva: Johanna Kokkonen

Kääntäjäkurssi Suomessa

Opetushallitus ja Kirjallisuuden vientikeskus FILI järjestävät yhteistyössä kääntäjäkurssin Suomessa yleensä joka toinen vuosi. Kurssi pidetään elokuussa Helsingissä.

Seuraava kääntäjäkurssi järjestetään kesällä 2017.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssi on tarkoitettu ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille tai vastavalmistuneille, jotka ovat suuntautuneet kääntäjän ammattiin.

Hakijoilla tulee olla jo jonkin verran kokemusta kääntämisestä ja erittäin hyvä suomen kielen taito. Osallistujien pitää pystyä lukemaan suomalaisten kirjailijoiden tekstejä ja ymmärtämään niiden vivahteita.

Hakijalla tulee olla käännösnäyte (esim. antologiasta, kirjallisuuslehdestä tai muusta julkaisusta) tai julkaisematon käännös, josta hakijan äidinkielinen asiantuntija on antanut lausunnon.

Kurssille valitaan 10–15 eri kielille kääntävää henkilöä.

Miten kääntäjäkurssille haetaan?

Opettajille lähetetään tarkemmat tiedot kääntäjäkurssihausta suomi-opettajat-sähköpostilistan kautta vuodenvaihteessa.

Opettaja lähettää ehdotuksen sopivista osallistujista. Mukaan liitetään erillinen suositus kustakin hakijasta. Hakijan tulee näyttää julkaistu käännös tai julkaisemattomasta käännöksestä annettu lausunto opettajalleen.

FILI ilmoittaa esivalinnan tuloksesta hakijoille. Esivalituille lähetetään hakulomake täytettäväksi. Hakija itse täyttää lomakkeen ja lähettää sen sähköpostitse määräaikaan mennessä.

Vuoden 2017 haun aikataulu


Mihin mennessä

Mitä tapahtuu
31.1.2017
Opettaja lähettää ehdotuksensa ja suositukset hakijoista FILIin.
15.2.2017
FILI ilmoittaa esivalinnan tulokset ja lähettää hakulomakkeen esivalituille.
15.3.2017
Esivalitut hakijat lähettävät hakulomakkeensa FILIin.
31.3.2017
FILI ilmoittaa hakijoille lopullisista valinnoista.

Kurssin sisältö

Kurssi käsittää luentoja ja työpajatyyppistä tekstien kääntämistä sekä kirjailijatapaamisia ja vierailuja.

Rahoitus

Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat kurssilaisille maksuttomia. Lisäksi he voivat anoa Opetushallituksesta matka-apurahaa.

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot