Anastasia Sazonovan yksi lempisanoista on tuttu jo lastentarhasta. Video on kuvattu kesällä 2016 Tampereen IV-kurssilla. Videon pituus: 1:46 min.

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit 2017

Opetushallitus järjestää kesällä 2017 viisi Suomen kielen ja kulttuurin kurssia, suomalaisen nykykirjallisuuden kurssin sekä Suomen historian kurssin.

Kursseille I ja IIA eivät voi osallistua pohjoismaisissa yliopistoissa opiskelevat.

Kaikkien kurssien opetuskielenä on suomi. Opetusmateriaali jaetaan kurssin aikana.

Suomen kielen ja kulttuurin kurssi I

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka

 • opiskelevat suomea yliopistossa Suomen (ja muiden Pohjoismaiden) ulkopuolella
 • ovat opiskelleet suomea yhden lukuvuoden tai intensiivisesti (useita tunteja viikossa) yhden lukukauden ajan.

Kurssin taso ja sisältö

Kurssin vaativuustaso on A1 (Eurooppalainen viitekehys).

Tavoitteena on oppia käyttämään suomen kieltä tavallisissa puhetilanteissa sekä laajentaa sanastoa ja kielentuntemusta. Opetusta on 80 tuntia.

Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Kurssi sisältää

 • keskustelua
 • tekstinlukua
 • kielioppia
 • luentoja Suomen kulttuurista ja yhteiskunnasta
 • opintokäyntejä ja vapaa-ajan ohjelmaa
 • kirjallisen ja suullisen harjoitustyön.
Aika11.7.–1.8.2017 (tulo 10.7. ja lähtö 2.8.)
Paikka Turku
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Åbo Akademi
Osallistujamäärä 36, 3 tasoryhmää

Sivun alkuun

Suomen kielen ja kulttuurin kurssi IIA

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka

 • opiskelevat suomea yliopistossa Suomen (ja muiden Pohjoismaiden) ulkopuolella
 • ovat opiskelleet suomea intensiivisesti (useita tunteja viikossa) yhden lukuvuoden ajan tai suorittaneet vastaavan oppimäärän pitemmän ajanjakson kuluessa
 • ymmärtävät ja osaavat käyttää suomen kieltä tavallisissa puhetilanteissa.

Kurssin taso ja sisältö

Kurssin vaativuustaso on A2 (Eurooppalainen viitekehys).

Tavoitteena on aktivoida puhutun ja kirjoitetun kielen taitoa ja parantaa puhekielen ymmärtämistä. Opetusta on 80 tuntia.

Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Kurssi sisältää

 • keskustelua
 • tekstinlukua
 • kirjoitusharjoituksia
 • kielioppia
 • luentoja Suomen kulttuurista ja yhteiskunnasta
 • opintokäyntejä ja vapaa-ajan ohjelmaa
 • kirjallisen ja suullisen harjoitustyön.
Aika11.7.–1.8.2017 (tulo 10.7. ja lähtö 2.8.)
Paikka Turku
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Åbo Akademi
Osallistujamäärä 36, 3 tasoryhmää

Sivun alkuun

Suomen kielen ja kulttuurin kurssi IIB

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka

 • opiskelevat suomea yliopistossa Suomen ulkopuolella (myös Pohjoismaissa)
 • ovat opiskelleet suomea intensiivisesti (useita tunteja viikossa) yhden lukuvuoden ajan tai suorittaneet vastaavan oppimäärän pitemmän ajanjakson kuluessa
 • ymmärtävät ja osaavat käyttää suomen kieltä tavallisissa puhetilanteissa.

Kurssin taso ja sisältö

Kurssin vaativuustaso on A2 (Eurooppalainen viitekehys).

Tavoitteena on aktivoida puhutun ja kirjoitetun kielen taitoa ja parantaa puhekielen ymmärtämistä. Opetusta on 80 tuntia.

Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Kurssi sisältää

 • keskustelua
 • tekstinlukua
 • kirjoitusharjoituksia
 • kielioppia
 • luentoja Suomen kulttuurista ja yhteiskunnasta
 • opintokäyntejä ja vapaa-ajan ohjelmaa
 • kirjallisen ja suullisen harjoitustyön.
Aika11.7.–1.8.2017 (tulo 10.7. ja lähtö 2.8.)
Paikka Vaasa
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Vaasan yliopisto
Osallistujamäärä 48, 4 tasoryhmää

Sivun alkuun

Suomen kielen ja kulttuurin kurssi III

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka

 • opiskelevat suomea yliopistossa Suomen ulkopuolella (myös Pohjoismaissa)
 • ovat opiskelleet suomea vähintään kaksi vuotta intensiivisesti (useita tunteja viikossa)
 • hallitsevat suomen kielen perussanaston ja -rakenteet
 • pystyvät osallistumaan aktiivisesti suomenkieliseen pienryhmäopetukseen sekä seuraamaan suomenkielistä luentoa.

Kurssin taso ja sisältö

Kurssin vaativuustaso on B1–B2 (Eurooppalainen viitekehys).

Tavoitteena on aktivoida opittu kielitieto käytännön kielitaidoksi ja syventää Suomen kirjallisuuden tuntemusta.

Opetusta on 80 tuntia: kielen opetusta 60 tuntia ja kirjallisuuden opetusta 20 tuntia.

Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Kurssi sisältää

 • puhumista ja puheen ymmärtämistä
 • arkikielen sanastoa ja fraseologiaa
 • kirjallisuuden ja tekstianalyysin opetusta
 • luentoja Suomen kulttuurista ja yhteiskunnasta
 • opintokäyntejä ja vapaa-ajan ohjelmaa
 • kirjallisen ja suullisen harjoitustyön.
Aika6.–27.7.2017 (tulo 5.7. ja lähtö 28.7.)
Paikka Oulu
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Oulun yliopisto
Osallistujamäärä 36, 3 tasoryhmää

Sivun alkuun

Suomen kielen ja kulttuurin kurssi IV

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka opiskelevat suomea yliopistossa Suomen ulkopuolella (myös Pohjoismaissa) ja jotka pystyvät

 • seuraamaan suomenkielistä yliopistotasoista opetusta omalta alaltaan
 • tekemään kuullusta muistiinpanoja
 • referoimaan kuultua suullisesti ja kirjallisesti
 • lukemaan suomenkielisiä akateemisia tekstejä.

Kurssin tavoitteet

 • oppia käyttämään suomea oman alan tieteellisen lukemisen ja kirjoittamisen kielenä
 • laajentaa tietämystä Suomen kirjallisuudesta
 • tulla tietoiseksi omasta kielitaitoprofiilista sekä kielitaidon vahvuuksista ja kehittämiskohteista
 • parantaa kielitaidon sujuvuutta, tarkkuutta ja idiomaattisuutta
 • kehittää kielenoppimisstrategioita tehokkaiksi
 • asettaa tavoitteita ja löytää keinoja, joilla opiskelija voi jatkossa itse kehittää kielitaitoaan.

Kurssin taso ja sisältö

Kurssin vaativuustaso on C1 (Eurooppalainen viitekehys). Jos C1-tasoisia hakijoita ei ole riittävästi, kurssille on mahdollista valita myös B2-tasoisia loppuvaiheen opiskelijoita.

Opetusta on 80 tuntia: kieli- ja viestintäopetusta on 60 tuntia ja kirjallisuuden opetusta 20 tuntia. Lisäksi järjestetään eri kulttuurialojen luentoja ja opintokäyntejä.

Kurssilla

 • analysoidaan kielellisesti ja diskurssipiirteiltään erilaisia tekstejä sekä sovelletaan analyysitietoa omassa kirjoittamisessa
 • kirjoitetaan akateemisia kirjoitustaitoja vaativa essee, joka liittyy opiskelijan oman alan viimeaikaiseen tutkimukseen
 • järjestetään syventäviä rakenne- ja sanastotyöpajoja
 • perehdytään suomen kielen tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin
 • harjoitellaan suullisia viestintätaitoja (esim. tilannereagointiharjoituksia ja tiedonhakutehtäviä)
 • keskitytään nykykirjallisuuteen osana suomalaisen kirjallisuuden historiaa. Ennakkotehtävänä on lukea tekstejä, joita kurssilla käsitellään.

Kurssilla toteutetaan opettaja-, vertais- ja itsearviointia. Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Aika11.7.–1.8.2017 (tulo 10.7. ja lähtö 2.8.)
Paikka Jyväskylä
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Jyväskylän yliopisto
Osallistujamäärä 24, 2 ryhmää

Sivun alkuun

Suomalaisen nykykirjallisuuden kurssi

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka

 • opiskelevat suomea yliopistossa Suomen ulkopuolella (myös Pohjoismaissa)
 • ovat opiskelleet ainakin kaksi vuotta intensiivisesti suomea
 • hallitsevat suomen kielen perussanaston ja -rakenteet
 • pystyvät osallistumaan aktiivisesti suomenkieliseen pienryhmäopetukseen sekä seuraamaan suomenkielistä luentoa.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempia Suomen kirjallisuuden opintoja.

Kurssin taso ja sisältö

Hakijoiden kielitaidon tulee olla vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2.

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden suomalaisen nykykirjallisuuden tuntemusta. Kurssilla luetaan ja analysoidaan erityyppisiä tekstejä ja tutustutaan nykykirjailijoiden tuotantoon.

Opetusta on 65 tuntia: luentoja, pienryhmäopetusta, opintokäyntejä ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssin opettajat ovat kirjallisuuden asiantuntijoita.

Kurssiin sisältyy kirjallinen harjoitustyö. Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Aika11.–28.7.2017 (tulo 10.7. ja lähtö 29.7.)
Paikka Turku
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Turun yliopisto
Osallistujamäärä 24, 2 ryhmää

Sivun alkuun

Suomen historian kurssi

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka

 • opiskelevat suomea yliopistossa Suomen ulkopuolella (myös Pohjoismaissa)
 • ovat opiskelleet ainakin kaksi vuotta intensiivisesti suomea
 • hallitsevat suomen kielen perussanaston ja -rakenteet
 • pystyvät osallistumaan aktiivisesti suomenkieliseen pienryhmäopetukseen sekä seuraamaan suomenkielistä luentoa.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempia Suomen historian opintoja.

Kurssin taso ja sisältö

Hakijoiden kielitaidon tulee olla vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat Suomen historian päälinjoihin ja erityisesti lähihistoriaan.

Opetusta on 65 tuntia: luentoja, pienryhmäopetusta, opintokäyntejä ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssin opettajat ovat historian asiantuntijoita.

Kurssiin sisältyy kirjallinen harjoitustyö. Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Aika18.7.–4.8.2017 (tulo 17.7. ja lähtö 5.8.)
Paikka Jyväskylä
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Jyväskylän yliopisto
Osallistujamäärä 24, 2 ryhmää

Sivun alkuun