Anastasia Sazonovan yksi lempisanoista on tuttu jo lastentarhasta. Video on kuvattu kesällä 2016 Tampereen IV-kurssilla. Videon pituus: 1:46 min.

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit 2019

Opetushallitus järjestää kesällä 2019 viisi Suomen kielen ja kulttuurin kurssia sekä suomen kielen ja kääntämisen kurssin.

Kaikkien kurssien opetuskielenä on suomi. Opetusmateriaali jaetaan kurssin aikana.

Suomen kielen ja kulttuurin kurssi I

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka

 • opiskelevat suomea yliopistossa Suomen ulkopuolella,
 • ovat opiskelleet suomea yhden lukuvuoden tai intensiivisesti (useita tunteja viikossa) yhden lukukauden ajan.

Kurssin taso ja sisältö

Kurssin vaativuustaso on A1 (Eurooppalainen viitekehys).

Tavoitteena on oppia käyttämään suomen kieltä tavallisissa puhetilanteissa sekä laajentaa sanastoa ja kielentuntemusta. Opetusta on n. 85 tuntia.

Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Kurssi sisältää

 • keskustelua,
 • lukemista,
 • kielioppia,
 • luentoja Suomen kulttuurista ja yhteiskunnasta,
 • opintokäyntejä ja vapaa-ajan ohjelmaa,
 • kirjallisen ja suullisen harjoitustyön.
Aika9.–30.7.2019 (tulo 8.7., lähtö 31.7.)
Paikka Turku
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Åbo Akademi
Osallistujamäärä 36, 3 tasoryhmää

Sivun alkuun

Suomen kielen ja kulttuurin kurssi IIA

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka

 • opiskelevat suomea yliopistossa Suomen ulkopuolella,
 • ovat opiskelleet suomea intensiivisesti (useita tunteja viikossa) yhden lukuvuoden ajan tai suorittaneet vastaavan oppimäärän pitemmän ajanjakson kuluessa,
 • ymmärtävät ja osaavat käyttää suomen kieltä tavallisissa puhetilanteissa.

Kurssin taso ja sisältö

Kurssin vaativuustaso on A2 (Eurooppalainen viitekehys).

Tavoitteena on aktivoida puhutun ja kirjoitetun kielen taitoa ja parantaa puhekielen ymmärtämistä. Opetusta on n. 85 tuntia.

Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Kurssi sisältää

 • keskustelua,
 • lukemista,
 • kirjoitusharjoituksia,
 • kielioppia,
 • luentoja Suomen kulttuurista ja yhteiskunnasta,
 • opintokäyntejä ja vapaa-ajan ohjelmaa,
 • kirjallisen ja suullisen harjoitustyön.
Aika9.–30.7.2019 (tulo 8.7., lähtö 31.7.)
Paikka Turku
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Åbo Akademi
Osallistujamäärä 36, 3 tasoryhmää

Sivun alkuun

Suomen kielen ja kulttuurin kurssi IIB

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka

 • opiskelevat suomea yliopistossa Suomen ulkopuolella,
 • ovat opiskelleet suomea intensiivisesti (useita tunteja viikossa) yhden lukuvuoden ajan tai suorittaneet vastaavan oppimäärän pitemmän ajanjakson kuluessa,
 • ymmärtävät ja osaavat käyttää suomen kieltä tavallisissa puhetilanteissa.

Kurssin taso ja sisältö

Kurssin vaativuustaso on A2 (Eurooppalainen viitekehys).

Tavoitteena on aktivoida puhutun ja kirjoitetun kielen taitoa ja parantaa puhekielen ymmärtämistä. Opetusta on n. 85 tuntia.

Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Kurssi sisältää

 • keskustelua,
 • lukemista,
 • kirjoitusharjoituksia,
 • kielioppia,
 • luentoja Suomen kulttuurista ja yhteiskunnasta,
 • opintokäyntejä ja vapaa-ajan ohjelmaa,
 • kirjallisen ja suullisen harjoitustyön.
Aika9.–30.7.2019 (tulo 8.7., lähtö 31.7.)
Paikka Vaasa
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Vaasan yliopisto
Osallistujamäärä 48, 4 tasoryhmää

Sivun alkuun

Suomen kielen ja kulttuurin kurssi III

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka

 • opiskelevat suomea yliopistossa Suomen ulkopuolella,
 • ovat opiskelleet suomea vähintään kaksi vuotta intensiivisesti (useita tunteja viikossa),
 • hallitsevat suomen kielen perussanaston ja -rakenteet,
 • pystyvät osallistumaan aktiivisesti suomenkieliseen pienryhmäopetukseen sekä seuraamaan suomenkielistä luentoa.

Kurssin taso ja sisältö

Kurssin vaativuustaso on B1–B2 (Eurooppalainen viitekehys).

Tavoitteena on aktivoida opittu kielitieto käytännön kielitaidoksi ja syventää Suomen kirjallisuuden tuntemusta.

Opetusta on n. 85 tuntia. Siitä n. 65 tuntia on opetusta Suomen kielestä, kulttuurista ja yhteiskunnasta ja n. 20 tuntia Suomen kirjallisuudesta.

Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Kurssi sisältää

 • keskustelua ja puheen ymmärtämistä,
 • arkikielen sanastoa ja fraseologiaa,
 • kirjallisuuden ja tekstianalyysin opetusta,
 • luentoja Suomen kulttuurista ja yhteiskunnasta,
 • opintokäyntejä ja vapaa-ajan ohjelmaa,
 • kirjallisen ja suullisen harjoitustyön.
Aika8.–29.7.2019 (tulo 5.–7.7., lähtö 30.7.)
Paikka Oulu
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Oulun yliopisto
Osallistujamäärä 36, 3 tasoryhmää

Sivun alkuun

Suomen kielen ja kulttuurin kurssi IV

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka opiskelevat suomea yliopistossa Suomen ulkopuolella ja jotka pystyvät

 • seuraamaan suomenkielistä yliopistotasoista opetusta omalta alaltaan
 • tekemään kuullusta muistiinpanoja
 • referoimaan kuultua suullisesti ja kirjallisesti
 • lukemaan suomenkielisiä akateemisia tekstejä.

Kurssin tavoitteet

 • oppia käyttämään suomea oman alan tieteellisen lukemisen ja kirjoittamisen kielenä
 • laajentaa tietämystä Suomen kirjallisuudesta
 • tulla tietoiseksi omasta kielitaitoprofiilista sekä kielitaidon vahvuuksista ja kehittämiskohteista
 • parantaa kielitaidon sujuvuutta, tarkkuutta ja idiomaattisuutta
 • kehittää kielenoppimisstrategioita tehokkaiksi
 • asettaa tavoitteita ja löytää keinoja, joilla opiskelija voi jatkossa itse kehittää kielitaitoaan.

Kurssin taso ja sisältö

Kurssin vaativuustaso on B2–C1 (Eurooppalainen viitekehys).

Opetusta on n. 85 tuntia. Siitä n. 65 tuntia on opetusta Suomen kielestä, kulttuurista ja yhteiskunnasta ja n. 20 tuntia Suomen kirjallisuudesta.

Kurssilla

 • analysoidaan kielellisesti ja diskurssipiirteiltään erilaisia tekstejä sekä sovelletaan analyysitietoa omassa kirjoittamisessa
 • kirjoitetaan akateemisia kirjoitustaitoja vaativa essee, joka liittyy opiskelijan oman alan viimeaikaiseen tutkimukseen
 • järjestetään syventäviä rakenne- ja sanastotyöpajoja
 • perehdytään suomen kielen tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin
 • harjoitellaan suullisia viestintätaitoja (esim. tilannereagointiharjoituksia ja tiedonhakutehtäviä)
 • keskitytään nykykirjallisuuteen osana suomalaisen kirjallisuuden historiaa. Ennakkotehtävänä on lukea tekstejä, joita kurssilla käsitellään.

Kurssilla toteutetaan opettaja-, vertais- ja itsearviointia. Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Aika8.–29.7.2019 (tulo 7.7., lähtö 30.7.)
Paikka Jyväskylä
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Jyväskylän yliopisto
Osallistujamäärä 24, 2 tasoryhmää

Sivun alkuun

Suomen kielen ja kääntämisen kurssi

Kurssi on tarkoitettu

Opiskelijoille, jotka

 • opiskelevat suomea yliopistossa Suomen ulkopuolella,
 • ovat opiskelleet vähintään kaksi vuotta intensiivisesti suomea,
 • hallitsevat suomen kielen perussanaston ja -rakenteet,
 • pystyvät osallistumaan aktiivisesti suomenkieliseen pienryhmäopetukseen sekä seuraamaan suomenkielistä luentoa,
 • ovat kiinnostuneita kääntämisestä
 • eivät yksittäisiä käännöskursseja lukuun ottamatta ole suorittaneet ammattimaisen kääntämisen opintoja.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempia kääntämisen opintoja.

Kurssin taso ja sisältö

Kurssin vaativuustaso on B1–B2 (Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin tavoitteena on syventää suomen kielen taitoa kaikilla osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen, kuuntelu ja keskustelu) sekä opiskella ammattimaisen kääntämisen perusteita (käännösstrategiat, kääntäjän tiedonhakutavat, perinteiset ja sähköiset apuvälineet jne.).

Opetusta on yhteensä n. 85 tuntia. Kieltä ja kääntämistä opetetaan pienryhmissä, ja lisäksi on yhteisiä luentoja kääntämisestä ja nykykirjallisuudesta. Kurssiin sisältyy myös opintokäyntejä ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssin opettajat ovat suomen kielen, kääntämisen ja kirjallisuuden asiantuntijoita.

Kurssiin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä sekä kirjallinen ja suullinen lopputyö. Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssilla puhutaan vain suomea.

Aika5.–26.8.2019 (tulo 4.8. ja lähtö 27.8.)
Paikka Tampere
Laajuus 10 ECTS-pistettä
Järjestäjä Opetushallitus ja Tampereen yliopisto
Osallistujamäärä 24, 2 ryhmää

Sivun alkuun