suomea_suomessa547x262.jpg

Kuva: Johanna Kokkola

Suomea Suomessa -harjoittelu

Suomea Suomessa on Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden harjoitteluohjelma. Ohjelma on suunnattu Suomen ulkopuolella tutkintoaan suorittaville ulkomaisille opiskelijoille, joilla on suomen kieli pää- tai sivuaineena. Harjoittelu tarjoaa heille mahdollisuuden saada työkokemusta, tutustua suomalaiseen työkulttuuriin ja käyttää suomea aidossa ympäristössä.

Suomessa tutkintoaan suorittavat ulkomaiset opiskelijat eivät valitettavasti voi tulla valituiksi ohjelmaan.

Suomea Suomessa -apurahaa ei voi saada samanaikaisesti Erasmus-apurahan kanssa. Väärin perustein myönnetty apuraha voidaan periä takaisin.

Huom! Muut kuin EU-maiden, Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaiset tarvitsevat harjoittelujaksoa varten aina oleskeluluvan. Oleskelulupa on hankittava ennen Suomeen saapumista Suomen edustustosta. Oleskeluluvan hinta on 425/455 euroa.

Harjoittelu on tarkoitettu Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille,

joilla on

 • hyvä suomen kielen taito
 • vähintään 2–3 vuoden suomen opinnot

tai vastavalmistuneille. Harjoittelun on tällöin alettava viimeistään vuoden kuluttua tutkinnon suorittamisesta.

Harjoittelijalta edellytetään oma-aloitteisuutta, mutta kuitenkin kykyä noudattaa ohjeita, työtä pelkäämättömyyttä, reippautta ja tahtoa puhua suomen kieltä.

Harjoittelujakso kestää 1–6 kuukautta. Eniten paikkoja on tarjolla kesän aikana.

Suomea Suomessa -harjoittelija voi työskennellä esim.

 • museon asiakaspalvelussa
 • kesäleiriohjaajana
 • assistenttina erilaisissa projekteissa (esim. kesäfestivaaleilla).

Vuodesta 2016 alkaen ei CIMOn kautta ole enää tarjolla harjoittelupaikkoja perheissä.

Rahoitus

 • Joko työnantaja maksaa palkan (noin 1200 €/kuukausi)
 • tai CIMO maksaa apurahan 670 €/kuukausi ja lisäksi työnantaja osallistuu apurahan saajan asumis- ja/tai ruokakustannuksiin.

Harjoittelijaa autetaan asunnon hankkimisessa. Useimmiten asunto sijaitsee opiskelija-asuntolassa.

CIMO ei myönnä erillistä matka-apurahaa. Opiskelija maksaa normaalisti itse matkansa ja mahdollisen oleskelulupamaksun (paperihakemus 455 €, sähköinen hakemus 425 €). Työharjoitteluun vaaditaan oleskelulupa kaikilta muilta paitsi EU-maiden, Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisilta. Huom! Esim. Venäjän kansalaiset eivät voi tulla työharjoitteluun viisumilla. CIMO korvaa apurahaa saaville Suomea Suomessa -harjoittelijoille oleskelulupamaksun (sähköinen versio) eli 425 € ensimmäisen apurahaerän yhteydessä.

Suomea Suomessa -harjoitteluun voi osallistua CIMOn apurahalla kahdesti. CIMOn apurahaa ja Erasmus-apurahaa ei voi saada samalle jaksolle.

Miten harjoitteluun haetaan?

Vuonna 2016 hakuaika on 1.2.–1.3. Hakemusten (hakulomake + liitteet) on oltava perillä CIMOssa viimeistään 1.3.2016. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida ottaa mukaan valintaan, koska esivalinta alkaa hakuajan päätyttyä.

Hakija voi hakea kahteen eri paikkaan. Hakijan tulee olla valmis lähtemään kumpaan tahansa hakemistaan paikoista. Lisäksi on mahdollista laittaa rasti kohtaan Olen valmis ottamaan vastaan myös muun harjoittelupaikan, jolloin hakijalle voidaan tarjota muita verkkopalvelussa olleita tai myöhemmin vahvistettuja harjoittelupaikkoja.

Hakemus voidaan lähettää kerrallaan vain yhteen paikkaan.

Hakemuksen liitteet

 • CV
 • oman yliopiston suomen kielen opettajan suositus, joka sisältää arvion suomen kielen taidosta
 • opintosuoritusote
 • motivaatiokirje, jossa hakija kertoo, miksi haluaa harjoitteluun

Hakemuksesta ja liitteistä tarvitaan 2 kappaleet. Hakemus tehdään suomeksi, mutta opintosuoritusote voi olla esimerkiksi englanniksi.

Hakemus postitetaan osoitteeseen

CIMO/Suomea Suomessa -harjoittelu
PL 343
FI-00531 Helsinki

Finland.

Jos hakemus ei todennäköisesti ehdi postitse ajoissa perille, se (hakulomake + kaikki liitteet) kannattaa lähettää myös sähköpostitse ohjelman vastuuhenkilölle.

Harjoittelun päätyttyä opiskelija lähettää CIMOon raportin.

Ohjelman vastuuhenkilö on Riitta Uotila.

Hakulomake ja -ohje